Đề xuất ưu đãi thuế TNDN đối với DN khoa học công nghệ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với DN có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (KHCN). 
 

Tìm hiểu mô hình quản lý tài chính ngân sách ở một số nước

(TCT online) - Kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho thấy, những nước có hệ thống hành chính liên bang, thì hệ thống ngân sách bao gồm 3 cấp là liên bang, bang, địa phương. 

Quỹ hợp tác xã được hoạt động cho vay vốn

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ cho phép các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (quỹ HTX) thực hiện hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay vốn và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, ngân hàng cho các HTX, liên minh HTX, thành viên và người lao động thuộc các HTX.

Tọa đàm phát triển hệ thống đại lý thuế

(TCT online) - Ngày 5/7/2019, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Công ty cổ phần Misa tổ chức tọa đàm phát triển đại lý thuế và các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi về đại lý thuế.

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán

(TCT online) - Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường hoàn thiện các quy định pháp lý về kế toán, kiểm toán cũng như đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, kiểm toán.

Chi cục thuế khu vực đã hoạt động ổn định phục vụ tốt người nộp thuế

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực, từ năm 2018, Tổng cục Thuế đã thực hiện điểm tại 6 địa phương là Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Cà Mau. Qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy, các chi cục thuế khu vực sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, không ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Quản lý rủi ro về thuế kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

(TCT online) - Trong bối cảnh nhận thức và phương pháp áp dụng cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) trong công tác quản lý thuế còn chưa thống nhất, chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn thì việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về QLRR và đưa ra các giải pháp áp dụng tại Việt Nam là cần thiết, giúp cơ quan thuế phân loại, xác định chính xác người nộp thuế (NNT) có mức độ tuân thủ thấp, khả năng gian lận cao để tập trung nguồn lực xử lý, qua đó nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của NNT.