Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi

 
(TCT online) - Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
 

Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý thuế

(TCT online) - Nhằm tạo lập cơ sở pháp lý, thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trong quản lý thuế, cũng như nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), Luật Quản lý thuế sửa đổi dành cả chương 2 quy định về nội dung công tác phối hợp. 

Luật Quản lý thuế sửa đổi hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu mới: Xác lập rõ trách nhiệm phối hợp quản lý thuế của hệ thống ngân hàng

(TCT online) - Với việc bổ sung thêm một số điều khoản, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế với các ngân hàng thương mại trong quản lý thuế, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử, đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế sửa đổi. Để hiểu rõ hơn về những quy định này, phóng viên Tạp chí Thuế có cuộc trao đổi với luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico. 

DN nước ngoài không đăng ký thuế sẽ bị khấu trừ tại nguồn

(TCT online) - Đó là khẳng định của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Lưu Đức Huy tại hội nghị phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 27/8.

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh quy mô lớn

(TCT online) - Trong những năm gần đây, các hộ kinh doanh (HKD) phát triển rất năng động và đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô lớn, kinh doanh phi truyền thống theo phương thức hiện đại. Tuy nhiên, việc quản lý dòng tiền, doanh thu đối với HKD này rất khó khăn. Để tăng cường công cụ giám sát, hạn chế thất thu, Luật Quản lý thuế sửa đổi đã có những quy định cụ thể về quản lý đối với HKD.

Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý thuế

(TCT online) - Nhằm tạo lập cơ sở pháp lý, thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trong quản lý thuế, cũng như nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), Luật Quản lý thuế sửa đổi dành cả chương 2 quy định về nội dung công tác phối hợp. 

Luật Quản lý thuế sửa đổi dưới góc nhìn của đại lý thuế

(TCT online) - Đại lý thuế (ĐLT) là một định chế pháp luật được qui định trong Luật Quản lý thuế từ năm 2007. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi có hệ thống biểu mẫu, quy định dấu và chữ ký của ĐLT thì các DN cung cấp dịch vụ ĐLT mới chính thức hoạt động.