Bộ Tài chính phê duyệt đề án về chuẩn mực kế toán công Việt Nam

(TCT online) - Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam tạo ra môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia cả tầm vĩ mô và vi mô.
 

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 quy định rõ việc khởi tạo, sử dụng hóa đơn điện tử

(TCT online) - Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng và hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ 119.

Đề xuất ưu đãi thuế TNDN đối với DN khoa học công nghệ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với DN có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (KHCN). 

Tìm hiểu mô hình quản lý tài chính ngân sách ở một số nước

(TCT online) - Kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho thấy, những nước có hệ thống hành chính liên bang, thì hệ thống ngân sách bao gồm 3 cấp là liên bang, bang, địa phương. 

Quỹ hợp tác xã được hoạt động cho vay vốn

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ cho phép các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (quỹ HTX) thực hiện hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay vốn và cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, ngân hàng cho các HTX, liên minh HTX, thành viên và người lao động thuộc các HTX.

Tọa đàm phát triển hệ thống đại lý thuế

(TCT online) - Ngày 5/7/2019, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Công ty cổ phần Misa tổ chức tọa đàm phát triển đại lý thuế và các quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi về đại lý thuế.

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán

(TCT online) - Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường hoàn thiện các quy định pháp lý về kế toán, kiểm toán cũng như đẩy mạnh triển khai công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kế toán, kiểm toán.