Phấn đấu đến hết quý II/2020 hoàn thành mục tiêu cắt giảm 291 chi cục thuế

(TCT online) - Đó là khẳng định của Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế Vi Thanh Sơn xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế (CCT) quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực. 
 

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2020

(TCT online) - Theo quy định của Luật quản lý thuế hiện hành thì các cá nhân, tổ chức, DN, người nộp thuế (NNT) phải thực hiện quyết toán thuế (QTT) thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định. Cục Thuế Hà Nội đã đưa ra một số lưu ý tới DN, NNT khi thực hiện QTT TNCN, TNDN năm 2020 như sau.

Thanh kiểm tra theo phương thức điện tử đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới

(TCT online) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị Quyết 84/NQ-CP của Chính phủ không thực hiện thanh kiểm tra đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng phải đảm bảo yêu cầu ngăn ngừa tình trạng lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật, ngành thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy trình quản lý. Theo đó, xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ thanh kiểm tra trên nền tảng công nghệ hoá, triển khai quy trình kiểm tra tại bàn theo hướng sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu, mang lại hiệu quả cho công tác thanh kiểm tra thuế trong bối cảnh mới. 

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BTC về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 hướng đến một cơ cấu thu ngân sách bền vững

(TCT online) - Kết quả cải cách hệ thống thuế có tác động nhiều mặt đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó, cơ cấu thu NSNN bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng cần đạt được. Trên cơ sở phân tích kết quả tác động và đánh giá những hạn chế, nguyên nhân của cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, bài viết sẽ đề xuất mục tiêu và định hướng của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo hướng đảm bảo cơ cấu thu NSNN bền vững.

Bất cập ưu đãi thuế nhìn từ thực tiễn

(TCT online) - Ưu đãi thuế dù được coi là một trong những nội dung quan trọng trong chính sách thuế của Việt Nam kể từ khi cải cách và mở cửa nền kinh tế. Tuy nhiên đến nay, nhiều quy định ưu đãi đã không còn phù hợp với thực tiễn, thậm chí gây ra không ít khó khăn, vướng mắc cho việc thực hiện.

Hội thảo “Quản lý thuế DN lớn tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp”

(TCT Online) - Ngày 23/11, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Quản lý thuế DN lớn tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ về vai trò, ý nghĩa của các doanh nghiệp lớn đối với nền kinh tế và thực trạng của công tác quản lý thuế đối với DN lớn hiện nay tại Việt Nam; lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý thuế  DN lớn theo hướng tập trung-trực tiếp ở cấp trung ương.