Thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú

(TCT online) - Trả lời Công văn số 31/FLC-BNS ngày 30/01/2019 của Công ty CP tập đoàn FLC về vướng mắc chính sách thuế TNCN, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, ngày 31/5/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 41157/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp

(TCT online) - Thực hiện phân công của Bộ Tài chính về việc xử lý Công văn số 3116/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vnet (sau đây gọi là DN) về thành phần hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể DN, ngày 4/5/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 1763/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT

(TCT online) - Trả lời Công văn số 2643/CT-KTNB ngày 21/12/2018 của Cục Thuế Bình Định xin ý kiến về giải quyết đơn khiếu nại lần đầu, ngày 2/5/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 1725/TCT-KK phúc đáp như sau:

Chính sách thuế đối với tiền lương

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1112/CV ngày 11/12/2018 của Công ty TNHH Da Young Vina về việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề này, ngày 22/4/2019 Tổng cục Thuế có Công văn  1590/TCT-DNNCN trả lời như sau:

Phân loại các khoản phí trong hợp đồng vay vốn

(TCT online) - Trả lời Công văn số THT-14-17 ngày 15/01/2014 của Công ty TNHH Phát triển T.H.T vướng mắc về nghĩa vụ thuế đối với các khoản phí thu xếp khoản vay, phí đại lý, phí tham gia đi kèm với chi phí trả lãi tiền vay được thể hiện trên hợp đồng vay vốn của Công ty với Ngân hàng phát triển Hàn Quốc, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, ngày 19/2/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 6660/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Giá tính thuế TTĐB mặt hàng bia

(TCT online) - Ngày 27/11/2018, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 02/HHN-TTr ngày 8/11/2018 của Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) kiến nghị về quy định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia tại Nghị định số 108/2015/NĐ-CP trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/6/2016. Về vấn đề này, ngày 20/2/2019 Bộ Tài chính có Công văn 1981/BTC-CST phúc đáp như sau:

Thuế BVMT đối với dầu xử lý, dầu trắng

(TCT online) - Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0209/2018/CV-NCA ngày 14/9/2018 của Công ty cổ phần nhựa Châu Âu, Công văn số 01/CV/2018 ngày 24/11/2018 của Công ty TNHH Sơn JOTUN Việt Nam, Công văn số 28684 ngày 18/6/2018 của Công ty TNHH Yokohama Tyre Việt Nam, Công văn số 14/SV-NKPL ngày 11/9/2018 của Công ty TNHH Sailun Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với dầu xử lý, dầu trắng - tên gọi khác là dầu hóa dẻo cao su (mã số HS 27.10.19.20 và 27.10.19.90) nhập khẩu;