Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4321/CT-TTKT1 ngày 28/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với tổ chức trả thu nhập. Về vấn đề này, ngày 16/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2813/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau:
 

Chính sách thuế đối với đại lý bán vé máy bay

(TCT online) - Trả lời Công văn số 145/2019/CV đề ngày 12/7/2019 của Công ty CP du lịch dịch vụ Hà Nội hỏi về chính sách thuế, ngày 25/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 58608/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(TCT online) - Theo Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/7, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R - tỷ lệ thu cụ thể đối với  từng nhóm, loại khoáng sản) được quy định bằng tỷ lệ (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác.

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư Phú Vương gửi kèm theo Công văn số 5004/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, ngày 1/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2646/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNDN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4105/VPCP-ĐMDN ngày 15/5/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo bản sao kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh nêu vướng mắc về thuế TNDN đối với DN kinh doanh bất động sản. Về vấn đề này, ngày 24/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2541/TCT-CS phúc đáp như sau:

Điều chỉnh đơn giá thuê đất

(TCT online) - Trả lời Công văn số 143/CT-THNVDT ngày 23/01/2019 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, ngày 24/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2537/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

(TCT online) - Trả lời Công văn số 210619/KT-VCC của Công ty CP VCCORP hỏi về chính sách thuế, ngày 1/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 51358/CT-TTHT hướng dẫn như sau: