Xử lý vấn đề cưỡng chế nợ thuế TNDN

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 80/CT-TCKT ngày 24/5/2018 của Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 2 về việc cưỡng chế nợ thuế TNDN năm 2017. Về vấn đề này, ngày 20/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn số 2466/TCT-QLN trả lời như sau:
 

Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03-01/CV ngày 16/03/2018 của VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội về việc hướng dẫn cách tính tiền nhà cho thuế TNCN. Về vấn đề này, ngày 19/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2429/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

TNCN đối với cá nhân tham gia đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí nhà nước

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 30643/CT-TTHT ngày 16/5/2018 và Công văn số 37846/CT-TTHT ngày 5/6/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tham gia các Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước. Về vấn đề này, ngày 19/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn  2428/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Xử lý vướng mắc về hóa đơn điện tử

(TCT online) - Trả lời Công văn số 4558/CT-QLAC ngày 29/01/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về sử dụng hóa đơn điện tử, ngày 20/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 2451/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 03-01/CV ngày 16/03/2018 của VPĐD Zaklady Farmeceutyczne Polpharma S.A tại Hà Nội về việc hướng dẫn cách tính tiền nhà cho Thuế TNCN. Về vấn đề này, ngày 19/6/2018 Tổng cục Thuế có Công văn  2429/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế

(TCT online) - Trả lời Công văn số 04-2018/XNK-FLC ngày 17/3/2018 của Công ty TNHH FLECON VIỆT NAM kiến nghị về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, ngày 8/5/2018 Bộ Tài chính có Công văn 5235/BTC-CST phúc đáp  như sau:

Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 05/2018/Tax ngày 14/3/2018 của Công ty TNHH Siemens đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài được Siemens Đức cử đến công tác tại Việt Nam. Về vấn đề này, ngày 27/4 Tổng cục Thuế có Công văn 1577/TCT-TNCN hướng dẫn  như sau: