Chính sách thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1769/CT-KK ngày 31/7/2019, Công văn số 3045/CT-KK ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 14/1/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 182/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 

Thanh toán chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 005/Mr. DAK ngày 19/7/2019 và hồ sơ bổ sung thông tin, tài liệu ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Mr. DAK F&B về chi phí thuê văn phòng, ngày 21/1/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 3351/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hong Kong

 

(TCT online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hong Kong (Trung Quốc) giai đoạn 2019-2022 (thuế suất AHKFTA).

Bãi bỏ 111 văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

(TCT online) -  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nghị đinh, quyết định bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, tại Nghị định 05/2020/NĐ-CP, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó:

Hướng dẫn nộp thuế đối với hộ kinh doanh

 

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn về thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

(TCT online) - Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Từ 15/11 triển khai quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(TCT online) - Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC (TT66) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4409/TCT-KK kèm theo phụ lục về những nội dung mới của TT66. Trên cơ sở các văn bản này, Tạp chí Thuế hệ thống lại các nội dung sửa đổi bổ sung tại TT66 theo bảng so sánh dưới đây để giúp bạn đọc nắm bắt đầy đủ và thực hiện tốt các quy định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2019.