Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2025

(TCT Online) - Ngày 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) với nội dung kéo dài thời gian miễn thuế đến hết 31/12/2025.

 

Kế hoạch quản lý thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của ngành thuế

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định số 330/QĐ-TCT ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính năm 2020 của ngành thuế. 

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. 

Lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành, lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Dự kiến bổ sung nhiều đối tượng được miễn lệ phí môn bài

(TCT Online) - Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhiều trường hợp miễn lệ phí môn bài đã được bổ sung. 

Lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

(TCT Online) - Trong khung khổ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38, Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. 

Khấu trừ thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7853/CT-TTHT ngày 25/12/2019 của Cục Thuế Hải Dương khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước. Về việc này, ngày 10/3/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 979/TCT-KK hướng dẫn như sau: