Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

  
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 31070/CT-TTr1 ngày 17/5/2018 của Cục Thuế TP Hà Nội về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 21/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3225/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 

Phân loại HS code hàng nhập khẩu

(TCT online) - Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 070518/CV ngày 07/5/2018 của Công ty CP Amor Global về việc xin phân loại HS code cho mặt hàng máy thẩm thấu dưỡng chất. Về việc này,  ngày 6/9/2018 Tổng cục Hải quan có Công văn 5210/TCHQ-TXNK hướng dẫn như sau:

Kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1381/CT-TTr ngày 20/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai chứng từ nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh, ngày 17/8/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 3181/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Xử lý dữ liệu TMS đối với người nộp thuế đã đóng MST

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 826/CT-KK&KTT ngày 4/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử lý nợ phát sinh khi chuẩn hóa dữ liệu TMS đối với người nộp thuế là Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà (TP Hà Nội), mã số thuế 5400240573-004. Trong đó, theo phản ánh của Cục Thuế thì dữ liệu nộp thừa trên sổ thuế (sổ theo dõi thu nộp) sau khi chuyển đổi chuyển thành dữ liệu nợ. Về vấn đề này, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3137/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Xử lý vướng mắc về tiền chậm nộp tiền thuế TNCN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 21083/CT-TNCN ngày 19/4/2018 của Cục Thuế Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về tiền chậm nộp tiền thuế TNCN của Công ty CP quảng cáo Hà Thái, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3141/TCT-TNCN hướng dẫn như sau:

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 591/CT-KK ngày 08/3/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, ngày 15/8/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 3154/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN.