Thuế GTGT đối với mặt hàng nông sản

(TCT online) - Trả lời Công văn số 1206/CV-BM đề ngày 12/6/2020 của Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm nông sản, ngày 26/6/2020 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 58078/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

(TCT Online) - Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. Với nội dung gồm 17 chương, 152 điều, luật đã được kết cấu lại và bổ sung 3 chương mới. 

Hướng dẫn lập hồ sơ giao dịch liên kết

(TCT online) - Trả lời Công văn số 21/2020/DWVN-CV đề ngày 4/5/2020 của Công ty TNHH Deawoo engineering & contruction Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, ngày 25/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 40838/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

(TCT online) - Trả lời Công văn số 200805/KT ghi ngày 8/5/2020 của Công ty CP Diana Unicharm vướng mắc về chính sách thuế, ngày 25/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 40840/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP, tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.

Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 15768/CT-TTHT ngày 30/12/2019 của Cục Thuế TP HCM liên quan đến hóa đơn. Về nội dung này, ngày 19/5/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 2059/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Chính sách thuế khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số SSIT 2020/02-CST ngày 10/3/2020 của Công ty TNHH liên doanh dịch vụ Container quốc tế cảng Sài Gòn (SSIT) đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty. Về vấn đề này, ngày 18/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2012/TCT-DNNCN hướng dẫn như sau: