Vĩnh Phúc: phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(TCT-online) Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết: tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 12.735 tỷ đồng, bằng 42,2% dự toán năm và bằng 89,3% so với cùng kỳ. Trong đó chỉ có 4/16 chỉ tiêu thu đạt cao hơn cùng kỳ năm trước.
 
 
Trong 6 tháng đầu năm do tác động của dịch bệnh Covid-19 cùng với việc triển khai thực hiện gói gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020 của Chính phủ đã làm giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn, nhất là trong tháng 4/2020 dẫn đến toàn ngành chỉ có 4/16 chỉ tiêu thu đạt cao hơn cùng kỳ năm trước đó là: thu tiền sử dụng đất đạt 1.580 tỷ đồng, bằng 225,7% dự toán và tăng 75,8% so cùng kỳ. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 530 tỷ đồng, bằng 54,1% dự toán và tăng 13,9% so cùng kỳ. Thu phí, lệ phí đạt 48 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán và tăng 4,3% so cùng kỳ; các khoản thu tại xã đạt 118,4% so cùng kỳ.
 
Các khoản thu còn lại đều thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài có đóng góp lớn cho nguồn thu NSNN của tỉnh lại đang gặp khó khăn. Tính đến hết 6/2020, thu từ lĩnh vực này là 8.700 tỷ đồng, đạt 35,3% dự toán, bằng 84,8% so với thực hiện cùng kỳ. Ước cả năm thu ngân sách từ lĩnh vực này giảm 5.620 tỷ đồng. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh là 490 tỷ đồng, đạt 40,8% dự toán và bằng 92,4% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực DN nhà nước trung ương là 81 tỷ đồng, đạt 43.8% dự toán và bằng 93.8% so với cùng kỳ.
 
Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách, Cục Thuế đã kịp thời triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hỗ trợ NNT vượt qua khó khăn thông qua việc triển khai kịp thời các chính sách thuế mới như: giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô lắp ráp sản xuất trong nước theo Nghị định 70/2020; các Thông tư của Bộ Tài chính giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, giảm lệ phí sử dụng mã vạch nước ngoài và sở hữu công nghiệp. Đồng thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những biện pháp triển khai chính sách hỗ trợ người dân và DN theo Nghị định 41, NĐ 42 của Chính phủ nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nới lỏng các biện pháp cách ly, thúc đẩy hoạt động kinh tế.
 
Cục Thuế chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các chức năng quản lý như công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT, công tác quản lý kê khai kế toán thuế. Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế qua hệ thống thuế điện tử (eTAX) và qua đường bưu điện nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường tuyên truyền chính sách thuế, đặc là chính sách gia hạn thời gian nộp tiền thuế, tiền thuê đất. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế đã tiếp nhận 755 giấy đề nghị gia hạn, số tiền thuế, tiền thuê đất trên giấy đề nghị gia hạn của DN, NNT gửi đến cơ quan thuế với tổng số tiền là 315 triệu đồng.
 
Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc Hoàng Văn Nội cũng cho rằng, trong thời gian tới công tác thu ngân sách vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, do đó để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Trong đó trọng tâm là tăng cường và nâng cao hơn nữa việc thực hiện 4 chức năng chủ yếu là tuyên truyền hỗ trợ NNT, kê khai kế toán thuế, thanh, kiểm tra và quản lý nợ thuế. Các đơn vị trong ngành cũng tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN theo Nghị định 41/CP nhưng đảm bảo môi trường, điều kiện tốt nhất để DN sản xuất kinh doanh; tăng cường hơn nữa kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ công chức trong ngành và tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC thuế. Cơ quan thuế cũng tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, nhất là việc triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, thanh, kiểm tra chống thất thu NSNN. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, TP, thị xã, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong công tác quản lý thu lĩnh vực đất đai, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Với những giải pháp đó cộng với quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức, Cục Thuế Vĩnh Phúc tin tưởng sẽ   hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, đóng góp nguồn thu quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc./.
 
                                                                                                          Trung Bảo 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật