Cập nhật chính sách thuế, bảo hiểm xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp

(TCT online) - Để hỗ trợ người dân, DN trước tác động của dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như giãn thuế, giảm phí. Theo bà Nguyễn Thuý Hồng, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Giám đốc đại lý thuế TAC, các tổ chức, cá nhân cần nắm bắt chính xác những chính sách mới, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội để thực hiện đúng và đảm bảo được quyền lợi.
 
 
Theo bà Nguyễn Thuý Hồng, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được gia hạn thuế GTGT đối với số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý) với thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. Tương ứng, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Thời hạn tương ứng của kỳ tính thuế tháng 4 là 20/10; tháng 5 là ngày 20/11; tháng 6 là 20/12; quý I chậm nhất là 30/9 và quý II là 30/12/2020.
 
Đối với thuế TNDN, các DN, tổ chức cũng được gia hạn 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế cho số thuế còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế năm 2020. Nếu DN đã nộp số thuế còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào NSNN, thì được điều chỉnh cho số phải nộp của các loại thuế khác.
 
Ngoài ra, để hỗ trợ người nộp thuế sau dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg; Nghị quyết số 15/2020/QĐ/TTg; BHXHVN có Công văn số 860/BHXH-BT cho phép người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Cụ thể, DN được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện, như không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó, số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.
 
Về quy trình thực hiện, đối với DN không bố trí được việc làm cho người lao động, thì lập danh sách lao động tham gia BHXH trước khi có dịch bệnh và danh sách thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc, gửi đến phòng lao động thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã. Trong thời hạn 15 ngày, các cơ quan sẽ xem xét và có công văn trả lời DN. Tiếp đó, DN có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, gửi kèm danh sách các lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền, gửi cơ quan BHXH nơi đơn vị tham gia BHXH. Trong thời gian 5 ngày, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết, thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Bà Nguyễn Thuý Hồng lưu ý, trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (25%), DN vẫn phải đóng bảo hiểm y tế (4,5%), bảo hiểm thất nghiệp (2%), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (0,5%). DN và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để đảm bảo giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động.
Nguyên Hồng

Gửi bình luận


Mã bảo mật