Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nghị định 41

 
(TCT online) -  Ngày 8/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP (NĐ41) về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để NĐ 41 sớm phát huy hiệu quả, Cục Thuế Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức các nhân bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
 
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn Nghị định 41
 
Đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, thời gian qua Cục Thuế đã chủ động nắm bắt khó khăn của các DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để nghiên cứu, đề xuất với UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.
 
Khi NĐ 41 về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất được Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng, Cục Thuế TP Hà Nội đã tích cực tham gia ý kiến, tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá từng ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là khối DN nhỏ, siêu nhỏ, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, những đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Trên cơ sở đó, xây dựng các nội dung, kịch bản để thông tin, hướng dẫn các đối tượng gia hạn thực hiện được ngay khi nghị định được ban hành. 
 
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên khi Chính phủ chính thức ban hành NĐ 41, Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng và các chi cục thuế để triển khai thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức như đăng tải trên website, gửi email và thông tin qua các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời.
 
Gia hạn 5 tháng đối với thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất 
 
Do NĐ 41 liên quan trực tiếp đến quyền lợi của DN, hộ kinh doanh nên thời gian vừa qua, cơ quan thuế đã nhận được các câu hỏi về gia hạn 5 tháng đối với số thuế phải nộp phát sinh năm 2019 hay năm 2020? các thủ tục để được gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN? Để làm rõ vấn đề này, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn: căn cứ theo Điều 2 NĐ 41, tổ chức DN thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế sẽ được gia hạn 5 tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất. Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), số thuế được gia hạn là tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý). Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; tháng 4 chậm nhất là ngày 20/10/2020; tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2020 và  thời hạn nộp thuế của tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Đối với thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; quý II chậm nhất là ngày 30/12/2020.
 
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế, được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Đối với thuế TNDN, số thuế được gia hạn là số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
 Trường hợp DN, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào NSNN, thì được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác (người nộp thuế lập thư tra soát (Mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC), kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh gửi cơ quan thuế). Trường hợp DN, tổ chức được gia hạn nộp thuế có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được gia hạn. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn, thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì không được gia hạn nộp thuế.
 
Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh số thuế GTGT, TNCN được gia hạn là số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.
 
Với tiền thuê đất, NĐ 41 cũng quy định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.
 
Thủ tục gia hạn nhanh gọn thuận lợi
 
Để đảm bảo được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi, Cục Thuế Hà Nội đề nghị, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 của NĐ 41, cần làm giấy đề nghị gia hạn theo mẫu đính kèm nghị định và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý (gửi một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn) theo phương thức điện tử, qua đường bưu điện, hoặc phương thức phù hợp. Thời điểm nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế hoặc chậm nhất là ngày 30/7/2020. 
 
Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất sau ngày 30/7/2020, thì không được gia hạn nộp thuế, theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế, tiền thuế, tiền thuê đất. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế, căn cứ giấy đề nghị, cơ quan thuế sẽ không tính tiền chập nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn.
 
Đại diện Cục Thuế Hà Nội nhấn mạnh, NĐ 41 có hiệu lực ngay khi được ban hành không chỉ cho thấy nỗ lực của Chính phủ hỗ trợ các DN vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, mà còn động viên DN nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh kết thúc./.
Trung Kiên
 
 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật