Bộ Tài chính kiến nghị nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công

(TCT Online) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2020 đang chậm, Bộ Tài chính đã có kiến nghị nhiều giải pháp tháo gỡ.

 

Theo  báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/3/2020 là 61.591 tỷ đồng, đạt 13,09% kế hoạch giao (cùng kỳ đạt 11,21% kế hoạch). Trong đó, vốn trong nước là 58.596,195 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.995,216 tỷ đồng.

 

Mặc dù số vốn giải ngân có tăng so với cùng kỳ năm 2019, song tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế. Đáng chú ý, bên cạnh một số bộ, ngành, địa phương có số giải ngân đạt trên 15% kế hoạch vốn được giao vẫn còn có 29 bộ, ngành và 1 địa phương có số giải ngân đạt dưới 5%, thậm chí có đến 21 bộ, ngành dưới 1%. 

 

Ngoài công tác giải phóng mặt bằng, đấu thầu, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, Bộ Tài chính nhận thấy một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn trong nước. Cụ thể, theo quy định tại Luật Đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài sang năm 2020, do vậy các chủ đầu tư cũng tập trung giải ngân vốn kéo dài năm năm 2019 sang năm 2020. Số liệu thống kê của Kho bạc nhà nước số vốn trong nước kế hoạch năm 2019 kéo dài giải ngân sang năm 2020 khoảng 61.685 tỷ đồng. Một số dự án bổ sung kế hoạch từ nguồn dự phòng trung hạn và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các dự án quan trọng quốc gia nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nên chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2020, do đó chưa có kế hoạch để giải ngân. Chưa kể, còn nhiều chủ đầu tư các dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp đã được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 song chưa đến giao dịch mở tài khoản và thanh toán tại Kho bạc nhà nước.

 

Theo thống kê của Kho bạc nhà nước đến hết tháng 3/2020 có 43.896 dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp được phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 với tổng số kế hoạch vốn khoảng 225.679,1 tỷ đồng nhưng chủ đầu tư chưa đến mở tài khoản và thanh toán tại Kho bạc nhà nước. Thời điểm nghỉ tết Nguyên Đán trong quý I và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 khó khăn trong việc huy động nhân lực, vật tư... ảnh hưởng rất lớn đến tình hình triển khai thực hiện và thanh toán vốn.

 

 

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng trung hạn và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các dự án quan trọng quốc gia để các Bộ, ngành địa phương có cơ sở giao năm 2020. Bộ Tài chính cũng kiến nghị các Bộ, ngành trung ương, địa phương, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020. 

 

Bộ, ngành trung ương, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án quy mô lớn có tính chất lan tỏa... Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành kế hoạch giải ngânchủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

 

Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan làm việc với KBNN mở mã cho các dự án khởi công mới đã được giao kế hoạch vốn; hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, để không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Thu hồi vốn ứng trước ngay khi được giao kế hoạch vốn năm và có biện pháp xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi; thực hiện nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thu hồi vốn tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định .

 

Riêng đối với dự án ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản chủ động cùng các cơ quan có liên quan chủ động giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm, thuế, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn hiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại; khi có khối lượng hoàn thành cần làm ngay thủ tục kiểm soát chi, gửi đơn rút vốn để Bộ Tài chính kịp thời gửi nhà tài trợ; theo dõi sát tiến độ từng dự án để kịp thời có đề xuất điều chuyển, điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp.

Hương Quỳnh

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật