Đảng bộ Cục Thuế Quảng Bình kiện toàn tổ chức để gia tăng nội lực

(TCT online) - Theo đánh giá của Cục Thuế Quảng Bình, việc chuyển tổ chức đảng của các chi cục thuế từ trực thuộc các huyện, thị, thành ủy về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tạo chuyển biến căn bản trong việc thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo... qua đó, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.
 
 
Đại diện Cục Thuế Quảng Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Cục Thuế đã tích cực triển khai và hoàn tất việc sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên; thành lập các đảng bộ bộ phận và chi bộ đảng trực thuộc. Hiện nay, Đảng bộ Cục Thuế Quảng Bình có 375 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 5 đảng bộ bộ phận chi cục thuế các huyện, khu vực và 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.
 
Ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ đều đặn; triển khai công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định. Nhờ đó, từng cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt năng lực, sở trường trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, mặc dù phải tập trung cho công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, chuyển tổ chức đảng và quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Cục Thuế đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách được giao với số thu năm 2019 đạt 5.622 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán và tăng 45,8% so cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2020, dù chịu tác động của dịch Covid-19, cũng như những quy định mới về cấm sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông, song với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục Thuế, cơ quan thuế các cấp đã thu trên 978,8 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán và bằng 150% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 708,8 tỷ đồng, bằng 25,8% dự toán.
 
Cùng với kết quả đạt được về số thu ngân sách, Đảng ủy Cục Thuế Quảng Bình đã lãnh đạo các chi bộ đảng, các phòng chức năng thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, công tác thuế. Trong đó, về công tác tuyên truyền, đã chuyển tải đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn chính sách pháp luật thuế mới để người nộp thuế biết và thực hiện. Cơ quan thuế đã triển khai tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp tư vấn các thủ tục hành chính của người nộp thuế. Đảng ủy Cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đầy đủ nghị quyết về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho DN khởi nghiệp.
 
Công tác kê khai, kế toán thuế tiếp tục được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế, cấp mã số thuế. Các hồ sơ hoàn thuế được giải quyết kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện cho DN quay vòng vốn nhanh, góp phần giảm bớt khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Công tác thanh kiểm tra và thu hồi nợ đọng cũng được Đảng ủy Cục Thuế quan tâm chỉ đạo thường xuyên, liên tục.
 
Chỉ tính riêng trong năm 2019, Cục Thuế đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra và 106% kế hoạch kiểm tra, với tổng số tiền phát hiện và xử lý qua thanh, kiểm tra là trên 50 tỷ đồng, góp phần làm lành mạnh và bình đẳng môi trường kinh doanh, cũng như nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng ủy Cục Thuế Quảng Bình sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khai thác nguồn thu; tăng cường thanh kiểm tra, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020, trong đó trọng tâm là mở rộng số lượng DN kê khai thuế qua mạng, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử. Đảng ủy Cục Thuế cũng sẽ tập trung lãnh đạo các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                        Trung Kiên

Tin mới

Các tin khác