Sửa đổi quy chế chi trả tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công

(TCT Online) - Sau 2 lần lấy ý kiến, Bộ Tài chính tiếp tục sửa đổi, bổ sung dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế chi trả tiền lương của các ĐVSNCL.

Theo quy định hiện hành, các ĐVSNCL chi trả tiền lương theo lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Việc chi trả thu nhập tăng thêm sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính trong năm. Điều này khiến các ĐVSNCL tự bảo đảm kinh phí hoạt động có khả năng chi trả tiền lương cao hơn phải đợi sau khi cân đối chênh lệch thu, chi, nộp thuế mới được sử dụng bổ sung thu nhập tăng thêm cho người lao động. Đồng thời, chưa phù hợp với Nghị định số 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập là được phép chi trả tiền lương, tiền công thực tế cao hơn quy định, cũng như chưa bình đẳng với các DN khi tham gia cung cấp dịch vụ công trả lương cho người lao động theo khả năng thực tế.

Chính vì vậy, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất, căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể quyết định chi trả tiền lương tối đa thêm một lần trên cơ sở tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Riêng đối với đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên phải có cam kết về tổng mức kinh phí trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm thực hiện không thấp hơn mức kinh phí trích lập quỹ của năm trước liền kề. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ sở, đơn vị tự bảo đảm tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị, NSNN không cấp bổ sung.

Hương Quỳnh

Tin mới

Các tin khác