Điều chỉnh mức GTGC thời điểm này là đúng và kịp thời

(TCT Online) - Đó là ý kiến của Đại biểu quốc hội Trần Quang Chiểu, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội xung quanh đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho người nộp thuế TNCN đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Thưa ông, Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng mức GTGC của thuế TNCN. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này?

Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính. Căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình kinh tế hiện nay, thì việc điều chỉnh nâng mức GTGC là rất đúng và kịp thời. Việc điều chỉnh sẽ giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế, trong khi lại đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập chính đáng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, mặc dù đề xuất này sẽ làm giảm thu NSNN khoảng 10.300 tỷ đồng/năm, nhưng đây mới chỉ là tính toán dựa trên số người đang đóng hiện nay. Còn trên thực tế, mức lương cơ sở hàng năm vẫn tăng, cùng với đó thu nhập của người dân cũng tăng nhờ sự phát triển của nền kinh tế, thì diện đối tượng nộp thuế tăng lên, theo đó số động viên vào NSNN có thể   tăng theo.

Có ý kiến cho rằng, mức điều chỉnh GTGC nếu Bộ Tài chính chỉ căn cứ vào CPI mà bỏ qua thu nhập GDP bình quân, mức lương, tăng trưởng kinh tế là chưa xác đáng. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 có hiệu lực từ 1/7/2013 quy định “Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức GTGC gần nhất, thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức GTGC quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”. Đến cuối tháng 12, theo Tổng cục Thống kê, CPI đã tăng 23,2%. Căn cứ theo luật, khi CPI tăng 20% trở lên, thì Chính phủ sẽ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh mức GTGC, chứ không quy định cụ thể là đúng 20% đã điều chỉnh. Như vậy, đề xuất nâng mức GTGC của Bộ Tài chính căn cứ trên mức tăng CPI là đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

Mặt khác, mức nâng GTGC tương ứng với chỉ số CPI thời gian qua không có nghĩa là bù đắp lại phần trượt giá cho thời gian đã qua, mà đây là mức nâng để phù hợp cho thời gian sắp tới. Để hiểu vấn đề này, cần lưu ý rằng, trong lần điều chỉnh gần nhất áp dụng từ 1/7/2013, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế đã tăng từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng để đảm bảo sự phù hợp giữa mức giảm trừ với thu nhập dân cư trong giai đoạn sau năm 2013. Nói cách khác, xét mức thu nhập hiện tại, thì giảm trừ bản thân người nộp thuế 9 triệu đồng/tháng là phù hợp. Việc điều chỉnh lên 11 triệu đồng/tháng đảm bảo phù hợp với những năm tiếp theo. Cho nên, thuế TNCN tiếp cận CPI là phương án tối ưu nhất . 

Tuy nhiên, với đề xuất mức GTGC cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng vẫn có e ngại là còn thấp, thưa ông? 

Luật Thuế TNCN là một trong những luật quan trọng, có tác động lớn đến người dân, nên mỗi một đề xuất chắc chắn sẽ có những ý kiến khác nhau. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Cho nên, dù Bộ Tài chính có điều chỉnh mức GTGC lên trên 11 triệu đồng/tháng thì vẫn sẽ có ý kiến không đồng tình. Tuy nhiên, bản chất của Luật Thuế TNCN hiện hành đang nghiêng về nội dung tính thuế thu nhập cao, tức là chỉ những người có mức trung bình khá trở lên mới phải chịu thuế. Còn đa phần người dân sẽ không bị ảnh hưởng. 

Như ông đã nói, chính sách thuế TNCN rất quan trọng. Ông đánh giá như thế nào về chính sách thuế TNCN thời gian qua. Theo ông, cơ quan chức năng cần phải lưu ý vấn đề gì trong quản lý?

Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009. Theo quy định của Luật thuế TNCN, cá nhân cư trú được GTGC vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong quá trình thực hiện, Quốc hội đã điều chỉnh mức GTGC tại Luật số 26/2012/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Chính sách GTGC của thuế TNCN đã góp phần đảm bảo công bằng. 

Như một nguyên tắc khi xây dựng luật, để đảm bảo sự ổn định nhất định tính khả thi khi thực hiện. Mức GTGC quy định tại Luật Thuế TNCN được tính toán ổn định trong khoảng thời gian dài. Chính vì thế, dù chỉ số CPI thay đổi hàng năm thì cũng phải đến ngưỡng mới điều chỉnh, theo đó đến hết năm 2019 Bộ Tài chính mới tính toán mức điều chỉnh là hợp lý. Như thế sẽ vừa đảm bảo tính ổn định cho chính sách cũng như tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế. 

Tuy nhiên, về lâu dài tôi cho rằng, cần phải sửa Luật Thuế TNCN trên cơ sở xem xét nhiều yếu tố như mở rộng thu nhập chịu thuế, điều chỉnh biểu thuế, đối tượng miễn giảm cũng như các quy định liên quan khác. Theo quan điểm của tôi có thể xây dựng thành 2 luật thuế riêng là Luật Thuế TNCN và luật thuế thu nhập cao. 

Xin cảm ơn ông!

Thuý Nga (thực hiện)

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật