Bình Thuận thu ngân sách đạt trên 93% kế hoạch

 
(TCT online) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đạt 7.470 tỷ đồng, bằng 93,1% so dự toán cả năm.
 
 
Số thu này so với cùng kỳ năm trước tăng 15,8%, trong đó thu nội địa 4.681 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán năm, tăng 20,7%. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.276 tỷ đồng (đạt 70,9% dự toán cả năm).
 
Cũng báo cáo này cho biết, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng. Theo đó, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ ước thực hiện giải ngân đến hết tháng 9/2017 là 1.314 tỷ đồng, đạt 63,1% kế hoạch năm, trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 1.166 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm (bao gồm: đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung 756 tỷ đồng, đạt 72,1% kế hoạch năm; đầu tư từ nguồn vốn xổ số kiến thiết 410 tỷ đồng, đạt 56,1% kế hoạch năm).
 
Để hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2017 trong những tháng còn lại, UBND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra kế hoạch tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình nhất là các công trình trọng điểm từ nguồn vốn của nhà nước;
 
Đồng thời, tập trung đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu, quyết toán các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng để thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu cơ quan thuế đưa ra kế hoạch đẩy mạnh thu ngân sách, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, cũng như tăng cường công tác quản lý thuế, đôn đốc thu các khoản nợ đọng ngân sách từ nay đến cuối năm./.
PV
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật