Cục Thuế Bình Thuận công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực

(TCT online) -  Bộ Tài Chính vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố đợt 3 năm 2019.
 
Theo đó, trong đợt 3/2019 thành lập 98 chi cục thuế khu vực tại 35 tỉnh, thành phố cả nước. Đây là đợt triển khai hợp nhất lớn nhất từ trước đến nay khi hợp nhất 207 chi cục thuế tại 35 cục thuế để thành lập 98 chi cục thuế khu vực, giảm 107 chi cục thuế. Qua các đợt sắp xếp, đến hết tháng 9/2019, Tổng cục Thuế đã sắp xếp 401 chi cục thuế thuộc 61 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 190 chi cục thuế, giảm 211 chi cục thuế. Số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế còn 500 chi cục thuế.
 
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chi cục thuế khu vực.
 
Với việc cắt giảm được 211 chi cục thuế đã cắt giảm được 1.500 đội thuế. Theo Quyết định của Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế, năm 2019 Cục Thuế Bình Thuận có 6 chi cục thuế hợp nhất thành 3 chi cục thuế khu vực. Theo đó, Chi cục Thuế Đức Linh và Chi cục Thuế Tánh Linh hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Đức Linh – Tánh Linh; Chi cục Thuế Bắc Bình và Chi cục Thuế Tuy Phong hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình – Tuy Phong; Chi cục Thuế Hàm Thuận Nam và Chi cục Thuế Hàm Thuận Bắc hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam – Hàm Thuận Bắc.
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, giảm số lượng đầu mối, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc làm cấp thiết. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa của các tỉnh, thành phố để cục thuế thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và nhân sự; sắp xếp tổ chức Đảng của cục thuế, chi cục thuế cấp huyện đồng bộ, phù hợp với tổ chức chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Sau hội nghị, ở điểm cầu Bình Thuận đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.
 
PV
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật