Phú Thọ: cả hệ thống chính trị đồng hành cùng ngành thuế

(TCT online) - Theo Cục Thuế Phú Thọ, đến hết ngày 25/11/2019, số thu NSNN do ngành thuế thực hiện đạt 6.465 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán. Theo tính toán của Cục Thuế, số thu NSNN cả năm 2019 ước đạt 7.296 tỷ đồng, bằng 112,9% dự toán.
 
 
Lý giải về nguyên nhân có số ước thu trên, Cục Thuế cho rằng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thì Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chính quyền các cấp, các ngành chức năng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Chương trình hành động số 292/Ctr-UBND ngày 18/1/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. 
 
Cùng với đó, các sở, ngành đã triển khai các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp để tạo nguồn thu, quản lý thu, phối hợp thu và chống thất thu NSNN hiệu quả. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thực hiện các dự án có quy mô sản xuất lớn, tạo năng lực sản xuất mới và có thuế nộp NSNN. Sở Tài chính tỉnh phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt thu, chi ngân sách năm 2019 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được giao.  Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án hiện đại hóa thu nộp NSNN, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc nộp tiền thuế vào NSNN. 
 
Tương tự, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh có biện pháp thu hồi đất đối với những đơn vị không triển khai dự án và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các đơn vị chây ỳ nợ tiền thuê đất, sử dụng đất. Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn  phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tốt việc cung cấp thông tin về tài khoản của người nộp thuế để thực hiện cưỡng chế thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản và hỗ trợ cung cấp bảng sao kê tài khoản của tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp NSNN để triển khai thực hiện nhiệm vụ chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp cụ thể thực hiện tốt các giải pháp về quản lý thu năm 2019. 
 
Đặc biệt, kết quả đạt được của cơ quan thuế còn có sự nỗ lực của các DN, doanh nhân chủ động khắc phục khó khăn, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại bộ phận các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có ý thức trong việc chấp hành tốt các luật thuế, thực hiện nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách. 
 
Về phía Cục Thuế, đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức đa dạng; triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành năm 2019 đến người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai nộp thuế để quản lý kịp thời các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu nợ thuế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí cho các DN trong việc thực hiện các thủ tục về thuế; triển khai hiệu quả các chuyên đề chống thất thu ngân sách (quản lý thuế hoạt động XDCB, quản lý thuế hộ kinh doanh, quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng sản).
Văn Học

Gửi bình luận


Mã bảo mật