Cục Thuế Phú Thọ: tăng cường xử lý, ngăn chặn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho DN

(TCT online) - Nhằm nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, của CBCC, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-TCT ngày 4/10/2019 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo yêu cầu của lãnh đạo Cục Thuế, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ theo kế hoạch đề ra phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc.

Đồng thời, người đứng đầu các đơn vị phải gương mẫu, đi đầu có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết; xử lý hoặc đề xuất, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm./.

                                                                          Văn Học

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật