Chi cục Thuế TP Quảng Ngãi: giải quyết hồ sơ đất đai qua trung tâm hành chính công

(TCT online) - Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn, kể từ ngày 1/7/2019, Chi cục Thuế TP Quảng Ngãi đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực đất đai thông qua Trung tâm hành chính công.
 
 
Kể từ khi triển khai thực hiện, quy trình chuyển thông tin khai thuế, nhận thông báo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính được cải tiến rất nhiều so với trước đây, giúp cho người dân chỉ cần đến một nơi là Trung tâm hành chính công, không phải đi lại nhiều nơi như trước đây (trước đây phải đến 3 nơi gồm: đến Chi cục Thuế TP Quảng Ngãi nhận thông báo thuế, tiếp theo đến ngân hàng để nộp tiền, sau đó quay lại bộ phận một cửa của TP để nhận kết quả). Đây là sự thay đổi lớn trong việc phối hợp cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân giữa Chi cục Thuế thành phố với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh TP và Trung tâm hành chính công.
 
Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện, đã có hàng ngàn lượt hồ sơ được tiếp nhận, xử lý qua một đầu mối duy nhất. Người nộp thuế chỉ đến một nơi là Trung tâm Hành chính công để nộp hồ sơ, nhận kết quả và nộp các khoản nghĩa vụ tài chính tại quầy thu hộ của ngân hàng mở tại trung tâm. Các trường hợp quá thời hạn xử lý hồ sơ đều được Trung tâm hành chính công giám sát chặt chẽ và yêu cầu xử lý kịp thời cho người dân.
 
Theo đánh giá của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, phần lớn người dân thể hiện sự hài lòng cao với sự thay đổi trong phục vụ, có nhiều lời khen dành cho viên chức, nhân viên của Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh TP. Các phản ánh, bức xúc của người dân đã được Trung tâm hành chính công tiếp nhận kịp thời, chủ động trao đổi, giải thích những vướng mắc ngay tại chỗ hoặc cam kết cụ thể thời gian trả lết quả cho người dân.
 
Về phía Chi cục Thuế TP, tinh thần trách nhiệm của công chức thuộc bộ phận xử lý hồ sơ ngày càng được nâng cao, đảm bảo tất cả hồ sơ được xử lý và chuyển trả kết quả đúng chính sách, đúng thời gian quy định, không gây chậm trễ, phiền hà cho người dân. 
 
Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian cho người dân, từ ngày 21/9/2019, Chi cục Thuế TP tiếp tục phối hợp với Trung tâm hành chính công và Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh TP thực hiện thí điểm chuyển trả kết quả thông báo thuế  trên hệ thống phần mềm điện tử. Mặc dù trong thời gian đầu thí điểm, còn nhiều bất cập, tỷ lệ chuyển thông tin điện tử trên hệ thống từ Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh TP đến Chi cục Thuế còn chiếm tỷ lệ thấp, phát sinh thêm khối lượng công việc và thời gian giải quyết của Chi cục Thuế, nhưng cơ bản đã đạt được kết quả khả quan, hồ sơ chuyển theo hình thức điện tử được xử lý và trả kết quả nhanh hơn trước đây.
 
Với mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Chi cục Thuế TP Quảng Ngãi luôn coi trọng công tác cải cách hành chính tất cả các khâu công việc trong cơ quan, thực hiện tốt tuyên ngôn ngành thuế là "MINH BẠCH - CHUYÊN NGHIỆP - LIÊM CHÍNH VÀ ĐỔI MỚI"./.            
Tuấn Hùng

Gửi bình luận


Mã bảo mật