Cục Thuế Phú Thọ: đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế

(TCT online) - Số liệu từ Cục Thuế Phú Tho cho biết, tổng số nợ đến thời điểm 31/8/2019 trên địa bàn toàn tỉnh là 495,8 tỷ đồng, bằng 7,7% dự toán thu NSNN năm 2019.
 
 
 Để thu hồi đầy đủ, kịp thời tiền nợ đọng thuế vào ngân sách, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa giao chỉ tiêu đến các phòng chức năng, các chi cục thuế số giảm nợ tối thiểu phải đạt được trong 3 tháng cuối năm 2019 và tổng số tiền thuế nợ phải đạt được tại thời điểm ngày 31/12/2019. Trong đó, các phòng chức năng Văn phòng Cục Thuế có số giảm nợ tối thiểu phải đạt được là 22 tỷ đồng, các chi cục thuế có số giảm nợ tối thiểu phải đạt  là 63 tỷ đồng. Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu, trưởng phòng chức năng, chi cục trưởng chi cục thuế phân công, giao nhiệm vụ cho các đội thuế, công chức chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN và không để phát sinh nợ mới. 
 
Các phòng, các chi cục thuế tổ chức theo dõi đôn đốc thu sát tình hình kê khai của người nộp thuế, rà soát, cảnh báo người nộp thuế kê khai không đúng, chưa đủ; điều chỉnh kịp thời các trường hợp người nộp thuế kê khai sai, nộp không đúng mục lục ngân sách, không để xảy ra trường hợp đã hoàn thành dự toán thu, mà không đôn đốc thu kịp thời sát số phát sinh, không để tăng nợ đến 90 ngày trong những tháng cuối năm 2019. Định kỳ ngay sau ngày khóa sổ thuế, các phòng nhận dự toán thu, các chi cục thuế báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện thu tiền thuế nợ các tháng cuối năm về Cục Thuế tỉnh Phú Thọ. Thời gian bắt đầu báo cáo từ kỳ khóa sổ thuế tháng 10/2019 cho đến hết kỳ khóa sổ thuế tháng 12/2019.
 
Kết quả thực hiện giảm nợ của các đơn vị sẽ làm căn cứ đánh giá thực hiện chỉ tiêu thu nợ và xét thi đua, khen thưởng năm 2019 của các tập thể và cá nhân./.
                                                       Tin, ảnh: Văn Học 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật