Chi cục Thuế Ba Vì tích cực đôn đốc thu hồi nợ thuế

(TCT online) - 9 tháng đầu năm, Chi cục Thuế huyện Ba Vì (Hà Nội) thực hiện quản lý thu ngân sách trên địa bàn đạt 78% dự toán phấn đấu, nếu trừ tiền sử dụng đất đạt 72%.
 
 
Đạt được kết quả trên, ngoài công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt chính sách thuế cũng như bám sát địa bàn quản lý, đôn đốc thu nộp thuế kịp thời sát số phát sinh vào NSNN và chống thất thu hiệu quả, Chi cục tăng cường công tác đôn đốc thu nợ đọng thuế. Theo đó, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Ba Vì đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng đội thuế, cán bộ thuế, chỉ đạo các bộ phận tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình quản lý thu nợ, Luật Quản lý thuế và các sắc thuế. Đây là cơ sở để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của các đội thuế. 
 
Đặc biệt, sau khi sắp xếp lại cơ cấu bộ máy tổ chức, Chi cục Thuế đã tham mưu cho UBND huyện Ba Vì ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế như: tổ chức rà soát, phân loại nợ; ban hành thông báo nợ thuế, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời gọi điện đôn đốc NNT; gửi giấy mời đến làm việc tại cơ quan thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ; tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ, nhất là các khoản thu về đất; thực hiện tốt quy trình liên thông giữa cơ quan thuế và văn phòng đăng ký đất đai, hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát, kiểm tra tình hình thực tế tại các điểm thuê đất; các điểm đất không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không liên lạc được với NNT, chủ thuê đất đã chết, đất thuê được chuyển giao cho chủ sở hữu khác, nhưng không làm thủ tục pháp lý... để lập danh sách kèm công văn kiến nghị UBND huyện Ba Vì thu hồi đất theo quy định.
 
Chính vì vậy, tính đến nay, Chi cục Thuế ba Vì đã ban hành 100% thông báo nợ thuế đến NNT nợ thuế và đã ban hành 4.184 thông báo tiền nợ thuế và phạt đạt 100%; trong đó khối DN là 1.760 đơn vị; hộ kinh doanh là 1.337; nợ liên quan đến đất là 1.087 đơn vị. Đôn đốc 100% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2019 nộp vào NSNN và đã thu thu được 2.880 triệu đồng, bằng 115 % kế hoạch giao; trong đó có 15/18 xã đã hoàn thành dự toán. Ban hành 86 quyết định phải cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản với số tiền 4.632 triệu đồng và đã thu được 2.543 triệu đồng. Ban hành 16 quyết định phải cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng với số tiền 1.323 triệu đồng và đã thu được 624 triệu đồng.
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu giảm nợ năm 2019, Chi cục Thuế huyện Ba Vì đã và đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng chỉ đạo; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, ban chỉ đạo chống thất thu, các đội thuế để tăng cường đôn đốc thu nợ, đối với các đơn vị có số nợ lớn kéo dài, chây ỳ thuế; tham mưu đề xuất các biện pháp cưỡng chế phù hợp, cụ thể đối với từng NNT để thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế và hạn chế tỷ lệ nợ mới phát sinh; Ban hành kịp thời, đầy đủ các thông báo gửi đến NNT và thực hiện các quyết định cưỡng chế theo quy trình; thực hiện rà soát phân loại nợ, giao kế hoạch đôn đốc thu nợ đến từng cán bộ, báo cáo kết quả theo tuần, đảm bảo đạt tỷ lệ giảm nợ theo chỉ tiêu của Cục Thuế đã giao.
                                                                             Vũ Hồng Thái
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật