Kế hoạch sáp nhập chi cục thuế đã vượt tiến độ

(TCT online) - Đó là nhận định của Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế Vi Thanh Sơn xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế (CCT) quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực (CCTKV). 
 
 
Thực hiện Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ngành thuế đã chủ động, sắp xếp các CCT thành CCTKV. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về kế hoạch triển khai cũng như các kết quả đã đạt được?
 
Triển khai Đề án sắp xếp, hợp nhất CCT để thành lập CCTKV vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 548 CCT quận, huyện, thị xã, TP của 63 cục thuế để thành lập 257 CCTKV, giảm 291 CCT. Mục tiêu đến năm 2020 trong hệ thống thuế chỉ còn 420 CCT cấp huyện.
 
Theo đó, ngay trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện điểm tại 6 cục thuế là Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau, qua đó đã sáp nhập 34 CCT thành 16 CCTKV, giảm 18 CCT. Trong năm 2019, ngành thuế đã tiến hành 3 đợt sáp nhập CCT. Đợt I thực hiện tại 9 cục thuế, qua đó hợp nhất 54 CCT để thành lập 26 CCTKV, giảm 28 CCT. Đợt II thực hiện tại 16 cục thuế, qua đó hợp nhất 106 CCT để thành lập 50 CCTKV, giảm 56 CCT. Gần đây nhất, cuối tháng 8/2019, Bộ Tài chính đã phê duyệt đề án sắp xếp, hợp nhất CCT đợt III tại 35 cục thuế để thực hiện hợp nhất 207 CCT thành 98 CCTKV, giảm 107 CCT. Như vậy, qua các đợt sắp xếp, thành lập CCTKV, đến nay đã sắp xếp 401 CCT trực thuộc 61 cục thuế để thành lập 190 CCTKV, giảm 211 CCT. Hiện toàn ngành thuế còn lại 500 CCT.
 
Như vậy, tính đến nay, ngành thuế đã sắp xếp cắt giảm 211 CCT. Vậy nếu so với Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, thì tiến độ này có đảm bảo đúng lộ trình đề ra không thưa ông?
 
Theo kế hoạch tại Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong năm 2018, hệ thống thuế sẽ thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 327 CCT cấp huyện của cục thuế các tỉnh, TP thành 154 CCTKV, giảm 173 CCT. Năm 2019 tiếp tục thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 53 CCT quận, huyện, thị xã, TP để thành lập 25 CCTKV, giảm 28 CCT và năm 2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 168 CCT quận, huyện, thị xã, TP để thành 78 CCTKV, giảm 90 CCT.
 
Nếu so với lộ trình tại Quyết định số 520, tính đến hết năm 2019, Tổng cục Thuế phải thực hiện sắp xếp 380 CCT cấp quận, huyện, thị xã, TP để thành lập 179 CCTKV, giảm 201 CCT. Kết quả thực hiện đến nay, toàn ngành đã sắp xếp, hợp nhất 401 CCT để thành lập 190 CCTKV, giảm 211 CCT, bằng 104,95% so với kế hoạch của 2 năm 2018, 2019. Đã có 22 cục thuế hoàn thành trước so với kế hoạch hợp nhất CCTKV của cả 3 năm 2018, 2019, và 2020. 
 
Trong quá trình triển khai, sáp nhập CCT ở các địa phương, ngành thuế ghi nhận những thuận lợi, khó khăn gì, thưa ông?
 
Trong quá trình triển khai có thể thấy, các đơn vị đã tranh thủ được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP; sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban ngành trên địa bàn để tổ chức tốt việc triển khai hợp nhất CCT. 
 
Tuy nhiên, việc sắp xếp, hợp nhất các CCT sẽ có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của công chức, người lao động. Đồng thời, quá trình sắp xếp cũng phát sinh một số vướng mắc như tại một số địa phương chưa có sự thống nhất của Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đảng, đoàn thể tại CCTKV; việc hợp nhất CCT huyện và CCT TP có bất cập đối với tiêu chuẩn chức danh cấp đội, vì theo quy định của ngành, thì tiêu chuẩn chức danh của lãnh đạo cấp đội tại CCT TP có yêu cầu cao hơn so với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại CCT huyện. Bên cạnh đó, việc tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương ở các huyện gặp khó khăn, bởi có trường hợp 2 địa phương cùng tổ chức hội nghị và luôn yêu cầu chi cục trưởng dự họp. Đáng chú ý, sau sáp nhập địa bàn quản lý rộng hơn, tuy nhiên CCTKV không được trang bị phương tiện đi lại, không có nhà công vụ cho một bộ phận công chức phải di chuyển xa từ huyện này sang huyện khác. Điều này cũng gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý thu ngân sách. 
 
Nắm bắt được những khó khăn này, Tổng cục Thuế đã có các văn bản hướng dẫn, giải đáp ngay những vấn đề trong thẩm quyền. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm bắt tâm tư của công chức, người lao động trong đơn vị, đảm bảo sự thông suốt về nhận thức và tư tưởng, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn ban đầu khi tiến hành việc sắp xếp tổ chức lại CCT cấp huyện thành CCTKV, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Ông có thể cho biết, các giải pháp cũng như lộ trình triển khai trong thời gian tới để đảm bảo đúng yêu cầu của Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính?
 
Theo Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì số lượng CCT của toàn ngành thuế chỉ còn 420 CCT. Như vậy, toàn ngành thuế phải hợp nhất để cắt giảm 291 CCT trong tổng số 711 CCT. Tính đến nay, toàn ngành đã giảm được 211 CCT, số còn lại 80 CCT, Tổng cục thuế dự kiến triển khai dứt điểm trong quý I năm 2020. Cụ thể, sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp, hợp nhất tối thiểu 147 CCT quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu 67 CCTKV, giảm tối thiểu 80 CCT, đảm bảo số CCT còn lại là 420. Đồng thời, tiếp tục rà soát các CCT đủ điều kiện để trình Bộ Tài chính ra quyết định hợp nhất, giảm tối đa so với kế hoạch tại Quyết định số 520/QĐ-BTC. 
 
Để hoàn thành việc này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống. Tiếp tục triển khai hoàn thiện nhóm công việc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; tập trung rà soát, sửa đổi các chính sách, chế độ, quy chế, quy trình nghiệp vụ để phù hợp với việc quản lý thuế theo quy mô CCTKV. Chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị số liệu, dữ liệu quản lý, thực hiện bàn giao tài sản, trụ sở làm việc và hồ sơ, dữ liệu; khẩn trương xây dựng Đề án kế hoạch sáp nhập CCT năm 2020 và chuẩn bị tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo đúng quy định để báo cáo Tổng cục Thuế thẩm định, trình Bộ Tài chính phê duyệt. Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, có biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ Tài chính, đảm bảo ổn định mọi hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Trung Kiên (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật