Cục Thuế Bình Dương hợp nhất 6 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy  hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,  ngày 28/8/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-BTC hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương thành chi cục thuế khu vực. 
 
 
Cụ thể, hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên, Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên và Chi cục Thuế huyện Phú Giáo thành Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên; trụ sở đặt tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; hợp nhất Chi cục Thuế Thị xã Bến Cát, Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng và Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng thành Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; trụ sở đặt tại thị xã Bến Cát.
 
Chi cục Thuế khu vực hoạt động chính thức vào ngày 7/10/2019. Tại các địa bàn không có trụ sở chi cục thuế khu vực, sẽ tổ chức bộ phận "một cửa" để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế trên địa bàn; số thu thuế vào ngân sách tại địa bàn không có có trụ sở chi cục thuế khu vực vẫn được theo dõi, hạch toán theo từng địa bàn.
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật