Thái Nguyên thu ngân sách 8 tháng đạt 7.732 tỷ đồng

(TCT online) Theo báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên, tổng thu ngân sách 8 tháng trên địa bàn đạt 7.732 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách đạt 6.705 tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán được giao và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
 
Trong 8 tháng đầu năm có một số khoản thu đạt khá như thu từ DNNN Trung ương đạt 821,7 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán và tăng 34% so với cùng kỳ. Thuế TNCN thu đạt 864,2 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán và tăng 15% so với cùng kỳ. Tiền thuê đất lũy kế 8 tháng thu được 449,4 tỷ đồng, bằng 118,3% dự toán và bằng 208% so với cùng kỳ. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 242,2 tỷ đồng, bằng 161,5% dự toán và bằng 188% so với cùng kỳ. Lệ phí trước bạ thu đạt 302 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán.
 
Nếu xét kết quả thu theo khối và địa bàn thì khối tỉnh thu ngân sách 8 tháng đạt 5.478 tỷ đồng bằng 65,8% dự toán được giao và tăng 18% so với cùng kỳ. Khối các huyện thu đạt 2.253 tỷ đồng, bằng 68% dự toán được giao. Nếu so với dự toán được giao trừ tiền sử dụng đất có 7 địa phương thu đạt và vượt so với tiến độ phải thu bình quân trong năm.
 
Mặc dù, có nhiều khoản thu tăng trưởng khá nhưng trên địa bàn vẫn còn một số nguồn thu lớn chưa đạt tiến độ dự toán như: thu ngoài quốc doanh mới đạt 54,7% dự toán và chỉ bằng 77% so với cùng kỳ. Thu từ khối DN đầu tư nước ngoài mới đạt 57,9% dự toán được giao.
 
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức yêu cầu các đơn vị trong ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giám sát chặt chẽ hồ sơ kê khai thuế, hồ sơ hoàn thuế đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các phòng thanh, kiểm tra cần đánh giá lại kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm, đồng thời xây dựng điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra, đảm bảo hoàn thành kế hoạch và kịp thời đôn đốc thu đúng đủ kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước./.
 
                                                                        Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật