Phú Thọ: trao đổi thông tin hồ sơ đất đai bằng phương thức điện tử

   
(TCT online) - Sau một thời gian thực hiện, đến nay việc triển khai thí điểm trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình trên cơ sở dữ liệu đất đai (Vilis) và ứng dụng liên thông giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP và Chi cục Thuế TP Việt Trì (Phú Thọ) đã có kết quả tích cực. 
 
 
Đánh giá của các đơn vị tham gia thí điểm cho thấy, việc thực hiện trao đổi thông tin bằng phương  thức điện tử đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ quan quản lý và người dân. Cụ thể, quy trình luân chuyển hồ sơ được rút ngắn, tiết kiệm thời gian; việc chuyển phiếu điện tử công khai, minh bạch; giảm chi phí sao lưu hồ sơ gửi cơ quan thuế. Trong khi đó, người dân và cơ quan quản lý vẫn theo dõi được tình trạng xử lý hồ sơ trên trang thông tin của Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai; nhận kết quả tính toán nghĩa vụ tài chính nhanh chóng; tra cứu được tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.
 
Để có được kết quả đó, thời gian qua, Cục Thuế Phú Thọ và UBND TP Việt Trì đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan thành lập tổ chỉ đạo triển khai; xây dựng quy chế phối hợp; trang bị máy chủ và đường truyền internet kết nối dữ liệu; tập huấn và hướng dẫn quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai (Vilis) và ứng dụng liên thông giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP và Chi cục Thuế Việt Trì. Trên cơ sở này, Cục Thuế Phú Thọ và UBND TP Việt Trì đã xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tăng dần số lượng và chất lượng hồ sơ trao đổi bằng phương thức điện tử tại địa bàn phường Nông Trang; từ  ngày 1/9  đến  hết 31/12/2019 sẽ mở rộng triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ và trả kết quả bằng phương thức điện tử đồng thời với hồ sơ giấy tại địa bàn các xã, phường: Thanh Miếu, Gia Cẩm, Vân Phú, Thanh Đình. Từ ngày 1/1/2020, triển khai chính thức trên toàn địa bàn TP Việt Trì./.
                                                   Văn Học

Gửi bình luận


Mã bảo mật