Cục Thuế Nghệ An đã hoàn thành 71% dự toán thu ngân sách

(TCT - Online) - Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết, tính đến hết tháng 7/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.780 tỷ đồng, bằng 71% dự toán và tăng 22% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, hầu hết các khoản thu đều đạt khá so với dự toán giao, như thu DNNN trung ương đạt 61%; DNNN địa phương 62%; DN có vốn đầu tư nước ngoài 55%; thu ngoài quốc doanh 61%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 78%; lệ phí trước bạ 76%; TNCN 74% và cấp quyền khai thác khoáng sản 116%. Ngoài những khoản này, thì số thu của các địa phương cũng có sự bứt phá đáng kể, trong đó đáng chú ý có 5 Chi cục Thuế có số thu đột biến về cấp quyền sử dụng đất là Anh Sơn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Cửa Lò, Nam Đàn. Nếu tính riêng thu ngoài quốc doanh, thì Chi cục Thuế Cửa Lò, Thanh Chương đạt 87%, Nam Đàn 86% và Tương Dương 81%.

Theo đánh giá của Cục Thuế Nghệ An, chính sự đóng góp của các nguồn thu lớn đã giúp cho số thu 7 tháng đầu năm trên địa bàn đạt khá. Tuy nhiên, Cục Thuế vẫn xác định nhiệm vụ thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhất là công tác thu hồi nợ thuế. Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều cố gắng, song tổng nợ đến 31/7/2019 vẫn còn 1.585 tỷ đồng. Nếu so với nợ thuế đến thời điểm 30/6/2019 (1.512 tỷ đồng) con số này đã tăng 73 tỷ đồng, còn so với ở thời điểm 31/12/2018, nợ thuế đã tăng 508 tỷ đồng. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số DN trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến không có khả năng nộp thuế đúng thời hạn. 

Để khỏa lấp những khoản hụt thu, Cục Thuế Nghệ An cho biết, bên cạnh việc đặt mục tiêu phấn đấu thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong tháng 8, Cục Thuế sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp hỗ trợ DN; theo dõi diễn biến tình hình thu, nắm chắc cácnguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn; phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp. Cơ quan thuế các cấp được yêu cầu đẩy mạnh chống thất thu ngân sách theo các chuyên đề liên quan đến bất động sản, khai thác khoáng sản, ăn uống, xe máy, xăng dầu; đồng thời nghiên cứu cải tiến và triển khai các chương trình chống thất thu mới như quản lý thuế với lưu trú, kinh doanh thương mại điện tử, DN có dấu hiệu chuyển giá. Ngoài ra, Cục Thuế cũng đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử etax; giám sát chặt chẽ hồ sơ hoàn thuế GTGT, nhất là các trường hợp hoàn thuế do xuất khẩu qua Lào và các đơn vị có phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài, thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh để kịp thời đôn đốc các DN thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính, từ ngày 5/8/2019, Cục Thuế Nghệ An đã hợp nhất 20 Chi cục Thuế (CCT) các huyện, thị xã trên địa bàn thành 9 CCT khu vực. Theo đó, hợp nhất CCT huyện Kỳ Sơn và Tương Dương thành CCT khu vực Tây Nghệ I; hợp nhất CCT huyện Anh Sơn và Con Cuông thành CCT khu vực Tây Nghệ II; hợp nhất CCT3 huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong thành CCTkhu vực Phủ Quỳ I; hợp nhất  CCTthị xã Thái Hòa và CCThuyện Nghĩa Đàn thành CCTkhu vực Phủ Quỳ II; hợp nhất  CCTthị xã Hoàng Mai và CCThuyện Quỳnh Lưu thành CCTkhu vực Bắc Nghệ I; hợp nhất CCThuyện Diễn Châu và Yên Thành thành CCTkhu vực Bắc Nghệ II; hợp nhất CCT3 huyện Đô Lương, Thanh Chương và Tân Kỳ thành CCTkhu vực Sông Lam I; hợp nhất CCThuyện Hưng Nguyên và Nam Đàn thành CCTkhu vực Sông Lam II; hợp nhất CCTthị xã Cửa Lò và CCThuyện Nghi Lộc thành CCTkhu vực Bắc Vinh. Như vậy, sau khi thực hiện hợp nhất, số lượng CCT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã giảm được 11 đơn vị (từ 21 giảm còn 10 chi cục) và 39 đội thuế (từ 97 đội xuống còn 58 đội).

Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật