Cục Thuế TP HCM tập huấn chính sách thuế mới cho DN mới thành lập

(TCT online) - Ngày 27/6, Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về chính sách thuế mới và những điểm cần lưu ý đối với doanh nghiệp (DN) mới thành lập, giúp DN nắm bắt, cập nhật những quy định mới, hạn chế sai sót trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh. 
 
 
Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế TP HCM đã giới thiệu cụ thể về các quy định, chính sách thuế mới, những điểm cần lưu ý đối với DN mới thành lập như: kê khai lệ phí môn bài, kê khai thuế ban đầu, cách phát hành và sửa dụng HĐĐT, thời hạn kê khai thuế và những quy định liên quan đến thuế GTGT, TNDN, TNCN… 
 
Liên quan đến nội dung khởi tạo và sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế và chuyển đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy được nhiều DN đề cập tại hội nghị. Giải thích vấn đề này, ông Lương Ngọc Linh, Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (Cục Thuế TP HCM) cho biết, căn cứ quy định về việc thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ Tài chính. Tại Điều 7 quy định về đăng ký phát hành hóa đơn xác thực: Trước khi sử dụng hóa đơn xác thực, DN phải truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu số 05/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo Quyết định này. Thông tin đăng ký phát hành hóa đơn bao gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành, phần mềm sử dụng để lập hóa đơn xác thực.  Trường hợp DN sử dụng đồng thời cả phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA), phần mềm lập hóa đơn riêng của DN (LHD) và phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để lập hóa đơn, DN phải đăng ký thông tin phát hành hóa đơn xác thực cho từng phần mềm. 
 
 
Ngoài ra, căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy, thì trường hợp công ty thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định tại thông tư này. Theo đó, trên hóa đơn chuyển đổi phải có chữ ký của người thực hiện chuyển đổi và có dòng chữ “Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử”, việc thực hiện ký tại tiêu thức người thực hiện chuyển đổi không cần có giấy ủy quyền của người đại diện pháp luật. 
 
Với câu hỏi của ông Hoàng Ngọc Long, đại diện Công ty TNHH WinSoft Việt Nam (quận 12) đề cập đến về chính sách thuế đối với DN khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm được đại diện Cục Thuế TP HCM trả lời, về chính sách thuế đối với hoạt động CNTT (sản xuất sản phẩm phần mềm) hiện hành được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau: Về thuế GTGT “Sản xuất sản phẩm phần mềm và dich vụ phần mềm” khi cung cấp trong nội địa thuộc đối tượng không chịu thuế khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%, nếu đáp ứng điều kiện áp dụng thuế suất 0% quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Về thuế TNDN, theo quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì thu nhập từ hoạt động “sản xuất sản phẩm phần mềm” của DN mới thành lập được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, kể từ năm có doanh thu; được miễn thuế 4 năm kể từ năm có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Công ty tự xác định điều kiện về ưu đãi thuế, thời gian được miễn thuế, giảm thuế để tự kê khai quyết toán thuế và không phải làm thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 
 
Riêng về thuế TNCN, khi chi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân người lao động trong Công ty và thuê ngoài, Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ và kê  khai nộp thuế TNCN vào NSNN theo quy định Tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 
Đức Mỹ

Gửi bình luận


Mã bảo mật