Thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ và hiện đại hóa hệ thống thuế

(TCT online) Căn cứ theo Quyết định số 652/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đầu tư dự án “hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Quỹ chính sách và nguồn nhân lực Nhật Bản viện trợ không hoàn lại và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 26/6, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định 716/QĐ-TCT về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ và hiện đại hóa hệ thống thuế (Ban Quản lý dự án RARS).  
 
 
Theo đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh sẽ làm Giám đốc Ban Quản lý dự án RARS và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian làm việc 50%. Hai Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án RARS là Nguyễn Minh Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và bà Lê Thu Mai, Phó vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế làm việc theo chế độ chuyên trách, thời gian làm việc 100%. Ban Quản lý dự án RARS gồm có 03 tổ chức năng là Tổ tài chính hành chính tổng hợp, Tổ điều phối-mua sắm, Tổ nghiệp vụ - công nghệ thông tin. Nhân sự do Tổng cục Thuế điều động, bổ nhiệm công chức đang làm việc tại các đơn vị trong ngành hoặc do Giám đốc Ban Quản lý dự án RARS tuyển dụng theo Luật Lao động và cơ chế tuyển dụng chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tùy theo nhu cầu công việc các giai đoạn dự án.   
 
Mục tiêu tổng quát của dự án là hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện nâng cao năng lực quản lý thuế. Mục tiêu phát triển của dự án là tư vấn xây dựng các dự thảo về chính sách thuế và các văn bản pháp luật nhằm tăng cường huy động nguồn thu trong nước và cải cách hệ thống thuế. Thời gian thực hiện dự án 4 năm bắt đầu tính từ 1/7. Ban Quản lý dự án RARS có nhiệm vụ quản lý thực hiện Dự án theo mục tiêu, tiến độ, chất lượng đã được Bộ Tài chính phê duyệt và điều ước quốc tế về ODA ký kết với các nhà tài trợ.
 
 
Phát biểu tại lễ công bố, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam đã chúc mừng Ban Quản lý dự án RARS đã được thành lập. Đây là dịp để Ban tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện của WB và các tổ chức quốc tế, qua đó xây dựng ngành thuế ngày càng hiện đại hơn nữa. Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu với tinh thần trách nhiệm, các đồng chí trong Ban Quản lý dự án cần phát huy hết khả năng của mình để dự án đi vào hoạt động và có hiệu quả ngay, đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và WB.
 
Thay mặt cho Ban Quản lý dự án RARS, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo cũng như các vụ đơn vị trong Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu, chương trình kế hoạch của Ban Quản lý dự án đề ra./.
 
                                                               Trung Kiên

Tin mới

Các tin khác