Quảng Nam: Thêm 13 doanh nghiệp nợ thuế bị công khai danh tính

(TCT online) - Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai thêm danh sách 13 DN nợ thuế đến thời điểm 31/7/2018 với tổng số tiền 51,921 tỷ đồng. 
 
 
Đây là những DN nợ thuế kéo dài, với số tiền lớn, mặc dù cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu hồi nhưng các DN vẫn cố tình chây ỳ không thực hiện nộp tiền nợ thuế vào NSNM, buộc Cục Thuế phải tiến hành công khai theo Điều 74 Luật Quản lý thuế. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Quảng Nam đã công khai trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://quangnam.gdt.gov.vn danh sách 147 đơn vị với tổng số tiền nợ thuế 443,992 tỷ đồng.
Văn Dũng

Tin mới

Các tin khác