Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Cục Thuế Tuyên Quang về công tác CCHC

(TCT online) - Ngày 4/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Thuế Tuyên Quang về công tác cải cách hành chính trên địa bàn. 
 
 
Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang Phạm Trung Sơn cho biết,  năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 Cục Thuế đã phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, các quyết định, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về cải cách hành chính. Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để thống nhất tổ chức triển khai trong toàn ngành. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu…Qua đó, những nỗ lực trong cải cách hành chính của ngành thuế Tuyên Quang đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức Cục Thuế Tuyên Quang trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các DN đầu tư sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời vướng mắc cho người nộp thuế. Phó Thủ tướng chỉ đạo,  thời gian tới Cục Thuế Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính thuế, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; gắn cải cách hành chính với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thay mặt cán bộ công chức ngành thuế Tuyên Quang, Cục trưởng Phạm Trung Sơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Cục Thuế sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện ngay các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính./.
Hoàng Thanh Phong

Gửi bình luận


Mã bảo mật