Cục Thuế Lào Cai: kiểm tra kiến thức cán bộ để phân công nhiệm vụ cho từng vị trí

(TCT online) - Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, trong những tháng đầu năm 2018, Cục Thuế Lào Cai đã tổ chức kiểm tra kiến thức đối với 225 lượt cán bộ công chức thuộc Văn phòng Cục Thuế. Qua kiểm tra, bước đầu đã đánh giá đúng trình độ của cán bộ, trên cơ sở đó sắp xếp lại một cách phù hợp, góp phần giúp Cục Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
 
Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai Nguyễn Trung Triều cho biết, để việc kiểm tra kiến thức được công khai minh bạch, có sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ công chức, Đảng ủy Cục Thuế đã ban hành Nghị quyết về nội dung này. Đồng thời, xây dựng quy chế kiểm tra; thành lập hội đồng coi và chấm thi và phổ biến rộng rãi cho các phòng, các chi cục thuế. Theo đó, Cục Thuế có tổng số 225 công chức được kiểm tra và chia thành 7 nhóm là: nhóm công chức làm công tác thanh kiểm tra, nhóm kê khai kế toán thuế, nhóm công chức tại các đội thuế xã phường, nhóm quản lý nợ và cưỡng chế thuế; nhóm quản lý thu nhập cá nhân, nhóm tuyên truyền hỗ trợ, nhóm thu lệ phí trước bạ và các khoản thu liên quan đến đất, nhóm công tác nghiệp vụ - tổng hợp ấn chỉ và lãnh đạo các phòng, chi cục thuế (kiểm tra từ đội phó trở xuống). Riêng công chức là chi cục trưởng hoặc trưởng các phòng chức năng, công chức có thời gian còn 2 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và công chức mới được tuyển dụng có thời gian công tác chưa đủ 1 năm không thuộc diện phải kiểm tra kiến thức.
 
Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm kiến thức chung, kết hợp với thực hành những phần việc cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của cán bộ thuế. Đơn cử, với nhóm cán bộ làm công tác thanh tra phải nắm được những nội dung cơ bản về Luật Quản lý thuế, các chính sách pháp luật thuế, trong đó tập trung vào Luật Thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế tài nguyên, các khoản thu liên quan đến đất đai; các quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ; kiến thức về xử phát hành chính trong lĩnh vực thuế… Đối với bài thi trắc nghiệm, cơ quan thuế sẽ cho dữ liệu và cán bộ thuế phải tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung TMS, sau đó yêu cầu đọc báo cáo tài chính, lập biên bản thanh kiểm tra.
 
Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và phân loại đúng trình độ cán bộ ở từng vị trí việc làm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế phối hợp với trưởng các bộ phận chuyên môn đã soạn thảo gần 1.000 câu hỏi và công khai cho cán bộ công chức tự ôn trước. Khi kiểm tra không được sử dụng tài liệu. Việc chấm thi cũng được tổ chức chặt chẽ qua 2 vòng. Người chấm thi chỉ được chấm bản photocopy và ghép phách. Bản gốc  do Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp giữ và đối chiếu lại trước khi công bố điểm thi. Kết quả kiểm tra được tính theo thang điểm 100 và là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá phân loại công chức năm 2018. Theo đó, Cục Thuế chỉ khen thưởng cuối năm đối với cán bộ xếp loại khá, giỏi. Đối với các trường hợp có kết quả thi trung bình, thì cá nhân phải có cam kết tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu công chức đang trong diện quy hoạch, sẽ xem xét về việc tiếp tục hay đưa ra khỏi diện quy hoạch. Nếu là công chức lãnh đạo, Cục Thuế sẽ cân nhắc xem xét kỹ trước khi bổ nhiệm lại. Đối với trường hợp có kết quả thi lần 1 đạt yếu kém, sẽ không được bình xét thi đua, do không hoàn thành nhiệm vụ và phải viết bản cam kết và đăng ký thời gian kiểm tra lại ngay trong năm. Nếu là công chức lãnh đạo, năng lực điều hành yếu thì xem xét miễn nhiệm và chỉ được hưởng 1 lần lương theo quy định chung đối với cơ quan hành chính nhà nước. Nếu kết quả thi lần 2 vẫn thuộc loại yếu kém, thì miễn nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, chuyển công việc khác. 
 
Theo ông Nguyễn Trung Triều, qua kỳ kiểm tra kiến thức, với những tiêu chí công khai rõ ràng, minh bạch đã giúp từng cán bộ thuế chủ động học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần cùng ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, số thu lũy kế 7 tháng đầu năm do Cục Thuế Lào Cai thực hiện gần 3.000 tỷ đồng, đạt 68% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao như thu từ DNNN trung ương tăng 20%, thu thuế TNCN tăng 19%, thuế BVMT tăng 28%. Một số khoản thu tăng cao như khu vực ngoài quốc doanh tăng 229%, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tăng 202% và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng tới 484% so với cùng kỳ.
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật