Quảng Nam: Ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh

(TCT online) - Ngày 21/6, Cục Thuế Quảng Nam phối hợp cùng với Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
 
 
Theo hợp đồng, Cục Thuế Quảng Nam ủy nhiệm cho Bưu điện tỉnh thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (kể cả cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn. Các khoản thuế, lệ phí được ủy nhiệm cho Bưu điện thu bao gồm: lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TCNN, TTĐB, thuế tài nguyên và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp thuế của các cá nhân kinh doanh.
 
Để phối hợp có hiệu quả, Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các chi cục thuế hỗ trợ về mặt nghiệp vụ chuyên môn; cung cấp đầy đủ, chính xác về dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế được ủy nhiệm bằng điện tử và bằng giấy có xác nhận của cấp có thẩm quyền. Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo và hỗ trợ bưu điện các huyện, thị, TP chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đảm bảo nộp kịp thời tiền thuế đã thu được vào NSNN theo đúng thời gian quy định cho từng địa bàn. Cụ thể, không quá 1 ngày đối với địa bàn TP Tam Kỳ, TP Hội An và thị xã Điện Bàn; không quá 2 ngày đối với các huyện đồng bằng và không quá 3 ngày đối với huyện miền núi; riêng các xã miền núi ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì không quá 5 ngày. Trường hợp số tiền thuế đã thu vượt hơn 10 triệu thì phải nộp ngay trong ngày.
 
Cục Thuế Quảng Nam là một trong 15 Cục Thuế tỉnh, TP trong cả nước được chọn thí điểm ủy nhiệm thu thuế. Ước tính, tổng số hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán toàn tỉnh khoảng 14 ngàn hộ với số thuế gần 100 tỷ đồng./.
Tin, ảnh: Văn Dũng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật