Cục Thuế Vĩnh Phúc rà soát đưa 9.799 hộ kinh doanh vào quản lý

(TCT online) - Theo đánh giá của Cục Thuế Vĩnh Phúc, trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, các hộ SXKD trên địa bàn ngày một gia tăng cả về số lượng và chất lượng, đóng góp ngày càng lớn vào NSNN.
 
 
Theo số liệu đánh giá của Cục Thuế Vĩnh Phúc, năm 2017 toàn tỉnh có 9.799 hộ kinh doanh đang được theo dõi và đưa vào diện quản lý thuế, trong đó số hộ kinh doanh phải nộp thuế là 4.159 hộ và số hộ thu nhập thấp (có doanh thu dưới 100 triệu/năm) không phải nộp thuế là 5.640 hộ. Tổng số thuế thu được từ hộ SXKD là 55.048 triệu đồng, đạt 128,7% dự toán, trong đó có 8/9 chi cục thuế huyện, thị xã hoàn thành vượt mức dự toán giao.
 
Để đạt được kết quả tích cực đó, Cục Thuế đã hướng dẫn, chỉ đạo các chi cục thuế thực hiện thống nhất quản lý hộ khoán thuế theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế. Đồng thời, công khai danh sách hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế; danh sách và tiền thuế phải nộp của các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn. Danh sách này còn được bổ sung, cập nhật theo từng tháng trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế Vĩnh Phúc.
 
Bên cạnh đó, Cục Thuế còn tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian lập sổ bộ thuế khoán đầu năm trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở dữ liệu riêng về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh;  tổ chức công khai thông tin, tham vấn ý kiến hội đồng tư vấn thuế và tiếp nhận ý kiến phản hồi đối với việc xác định doanh thu và mức thuế khoán; xử lý miễn, giảm thuế theo quy định đối với cá nhân kinh doanh.
Trên 12.167 hồ sơ khai thuế trong 4 tháng đầu năm 2018
Thông tin từ Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm đã có 12.167 lượt/13.118 lượt người nộp hồ sơ khai thuế trong kỳ lập bộ. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đã nộp so với tỷ lệ hồ sơ phải nộp đạt 92,8%; số lượt người nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn trong kỳ lập bộ thuế là 11.568 lượt, đạt tỷ lệ 95,1%. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, theo đó số hộ ngành thuế đưa vào quản lý trên tổng số hộ theo số liệu thống kê của tỉnh đạt tỷ lệ thấp. Công tác điều tra rà soát doanh thu phát sinh thực tế của hộ kinh doanh còn chưa chính xác; một số hộ chưa thực hiện tốt việc kê khai và nộp thuế theo quy định. Nguyên nhân là do số hộ kinh doanh nộp thuế khoán còn lớn, dàn trải ở nhiều ngành nghề, mặt hàng kinh doanh và thường xuyên có sự biến động, cộng với ý thức tự giác nộp thuế chưa cao..., nên việc quản lý gặp phải không ít khó khăn. 
 
Từ thực tế trên, Cục Thuế Vĩnh Phúc cho rằng, để việc triển khai công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh đạt hiệu quả hơn trong năm nay, bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo và vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, ngành thuế sẽ tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở đội thuế, tăng cường khả năng giám sát của người dân và các cơ quan, ban ngành địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các hội đồng tư vấn thuế, phường, xã, thị trấn với cơ quan thuế trong công tác tổ chức thu thuế đối với hộ ổn định; khen thưởng kịp thời cho các hộ SXKD chấp hành tốt chính sách thuế. Ngoài ra, chú trọng công tác kiểm tra việc kê khai nộp thuế của các hộ kinh doanh, từ đó phát hiện những sai phạm, kịp thời hướng dẫn và xử lý nghiêm đối với các hộ, cá nhân cố tình vi phạm.
Minh Đức
Trên 12.167 hồ sơ khai thuế trong 4 tháng đầu năm 2018
Thông tin từ Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm đã có 12.167 lượt/13.118 lượt người nộp hồ sơ khai thuế trong kỳ lập bộ. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đã nộp so với tỷ lệ hồ sơ phải nộp đạt 92,8%; số lượt người nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn trong kỳ lập bộ thuế là 11.568 lượt, đạt tỷ lệ 95,1%. 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật