Cục Thuế Lâm Đồng họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

(TCT online) Ngày 15/5/2018, Cục Thuế Lâm Đồng tổ chức hội nghị sinh hoạt định kỳ quý II năm 2018 về nghiệp vụ thuế và họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (TTHTNNT), Cục Thuế Lâm Đồng Trần Công Đăng; sinh hoạt nghiệp vụ thuế là hoạt động định kỳ hàng quý của Cục Thuế  nhằm triển khai chính sách pháp luật mới về thuế, trao đổi, thảo luận thống nhất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua công tác chuẩn bị, Phòng TTHTNNT đã tổng hợp được 12 vấn đề, nội dung vướng mắc của các phòng, chi cục thuế huyện, TP. Phòng TTHTNNT nghiên cứu cụ thể từng vướng mắc, viện dẫn đầy đủ các quy định hiện hành, đề xuất hướng giải quyết để Lãnh đạo Cục Thuế ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất trong ngành thuế Lâm Đồng.
 
Việc đánh giá kết quả triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ cũng được thực hiện thường xuyên, hàng tháng Cục Thuế đều rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính Phủ để đồng bộ với Chiến lược trung hạn, dài hạn về cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện. Hội nghị quý II năm 2018 lần này đã dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận các nội dung vướng mắc; đặc biệt là đã tập trung thảo luận về đánh giá chỉ số quản lý thuế giai đoạn 2016-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai các nội dung về CCHC và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý III, qua đó góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Lâm Đồng năm 2018./.
                                                                                          Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật