Ninh Bình thu ngân sách tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ

(TCT online) - Bốn tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 2.386 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán so với cùng kỳ tăng 113%. Trong đó, riêng số nộp ngân sách từ Tập đoàn ôtô Thành Công tăng đột biến, đạt 1.100 tỷ đồng (so với 280 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017) 
 
Điều đáng nói là, nhiều nguồn thu lớn đều đạt và vượt so với dự toán và tăng trưởng khá so với cùng kỳ, khẳng định hoạt động SXKD đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, thu từ DN nhà nước trung ương đạt 37% dự toán, tăng 39% so với cùng kỳ;  DN nhà nước địa phương đạt 52% dự toán, tăng 4%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34% dự toán, tăng 20%... Đặc biệt, thuế ngoài quốc doanh đã thu 1.178 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 138% so với cùng kỳ. Nhiều DN trong tỉnh có số nộp ngân sách đạt khá, dẫn đầu là Tập đoàn ôtô Thành Công đã nộp ngân sách 4 tháng trên 1.100 tỷ đồng do tiêu thụ ôtô tăng mạnh và đầu tư mở rộng dây chuyền lắp ráp.
 
Mặc dù nguồn thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa năm 2018 của ngành thuế Ninh Bình giao 7.600 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí, lệ phí và thu khác là 6.596 tỷ đồng; tiền sử dụng đất là 1.004 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu 6 tháng đầu năm, tạo đà phấn đấu hoàn thành dự toán phấn đấu thu cả năm, ngành thuế đã đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy SXKD phát triển tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển nhanh, bền vững,  tập trung vào các dự án lớn, có ưu thế về tăng trưởng kinh tế và nguồn thu lâu dài cho ngân sách.  
 
Trên cơ sở dự toán phấn đấu thu NSNN năm 2018 tỉnh giao, Cục Thuế rà soát các nguồn thu, giao nhiệm vụ phấn đấu cho các đơn vị trong toàn ngành. Xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí nội địa có tốc độ tăng trưởng cao. Thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thu, dự báo tình hình SXKD và những yếu tố tác động chỉ rõ những nguồn thu, đơn vị, địa bàn thu thấp, xác định rõ nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp điều hành thu đúng, đủ, kịp thời. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế. Bên cạnh nỗ lực đôn đốc các DN nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế; ngành thuế cũng chủ trương triển khai đồng bộ, linh hoạt và có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận, công chức, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng nợ đọng thuế. Riêng với công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt đề án: “Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực XDCB và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” và Đề án: "Tăng cường công tác quản lý, chống thất thuế trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quản lý triệt để nguồn thu phát sinh, chống thất thu NSNN. Theo đó, các chi cục thuế phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế khoán của các hộ kinh doanh để chống thất thu, đảm bảo số thuế lập bộ sát với thực tế, góp phần khai thác tăng thu hiệu quả.
Mạnh Huy

Gửi bình luận


Mã bảo mật