Hiện đại hoá kho bạc thông qua số hoá

(TCT Online) - Đó là nội dung hội thảo chuyên đề của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST) năm 2018 tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 28, 29/3 do Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam đăng cai tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, trong lĩnh vực kho bạc, điện tử hoá, số hoá sẽ giúp kho bạc tập trung nhanh các nguồn thu của NSNN, chi trả kịp thời các khoản chi. Bên cạnh đó, việc số hoá còn giúp kho bạc thực hiện hạch toán, kế toán, thống kế các nguồn tài chính, quản lý nợ công, từ đó giúp các cấp chính quyền quản lý tài chính minh bạch, hiệu quả. 

Nhận thức được vai trò của điện tử hoá trong hoạt động của kho bạc, thời gian qua, KBNN đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng công nghệ thông tin như xây dựng hệ thống quản lý thu chi NSNN; hệ thống thanh toán giữa kho bạc và ngân hàng; chương trình kế toán liên kho bạc. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng việc điện tử hoá kho bạc của Việt Nam vẫn còn những bất cập như, chưa triển khai một cách đồng bộ mà chỉ chủ yếu là nghiệp vụ thu chi ngân sách và thanh toán, do đó tính hiệu quả chưa thực sự cao. 

Trước bối cảnh này, Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn cho biết, KBNN Việt Nam sẽ tham gia tích cực những hoạt động của Hiệp hội kho bạc quốc tế để học hỏi những kinh nghiệm của các thành viên hiệp hội.

Ông Didier Cornillet, Tổng thư ký Hiệp hội kho bạc quốc tế khuyến nghị, trước xu hướng hội nhập, chiến lược phát triển kho bạc đòi hỏi phải có kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm và nhận được hỗ trợ tư vấn của nhiều chuyên gia trong những lĩnh vực khác nhau. 

Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định, để hiện đại hoá hoạt động kho bạc, Bộ Tài chính chủ trương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thu chi NSNN, quản lý tài chính công, tài sản công, từ đó chuẩn hoá các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc. Bên cạnh đó là thực hiện các giải pháp phát triển hệ thống công nghệ thông tin, điện tử hoá nhằm phù hợp với cơ chế phân cấp quản lý ngân sách giữa trung ương và địa phương; đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cao để đảm nhận vận hành hệ thống quản lý này. 

Tin, ảnh: M. Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật