Từ 1/5/2018: Chuyển nhượng vốn đầu tư phải gắn với phương án cơ cấu lại DN

(TCT Online) - Đây là một trong những điểm đáng lưu ý vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN.

 

Theo đó, bên cạnh quy định việc chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của DNNN phải gắn với phương án cơ cấu lại DN đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, việc chuyển nhượng còn phải đảm bảo theo nguyên tắc thị trường, công khai minh bạch, bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất để hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng. DNNN lựa chọn ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định đầy đủ giá trị thực phần vốn của DNNN đầu tư ra ngoài bao gồm giá trị được tạo bởi chuyển quyền sử dụng đất giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng hợp pháp, quyền sử dụng đất thuê, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn hoắ, lịch sử khác, nhãn hiệu, tên thương hiệu theo quy định của pháp luật. 

Việc xác định giá chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán cũng phải đảm bảo theo quy định này. Trường hợp giá khởi điểm xác định theo quy định trên thấp hơn giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần chuyển nhượng vốn thì lấy giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn. Việc chuyển nhượng vốn của DNNN tại DN khác có liên quan đến quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Việc chuyển nhượng vốn tại công ty cổ phần chưa niêm yết (hoặc đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) theo phương thức đấu giá công khai; trường hợp đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Ngoài các phương thức chuyển nhượng vốn theo quy định, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể áp dụng phương pháp “dựng sổ” để chuyển nhượng vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng phương pháp “dựng sổ” chuyển nhượng vốn phải đánh giá được hiệu quả so với phương án chuyển nhượng vốn theo hình thức đấu đấu giá công khai hoặc khi giao dịch trên sàn. Nghị định cũng nêu rõ, việc chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty CP, TNHH phải theo danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển nhượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Minh Đức

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật