Quảng Nam: thu nội địa tăng gần 20% so với cùng kỳ

(TCT online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Quảng Nam, thu ngân sách 2 tháng đầu năm trên địa bàn đạt 3.184,5 tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán, tăng 19,55% so với cùng kỳ năm 2017. 
 
 
Cục trưởng Ngô Bốn cho biết, sau hội nghị trực tuyến triển khai công tác thuế năm 2018 của Tổng cục Thuế, bằng các giải pháp cụ thể, Cục Thuế Quảng Nam đã tập trung thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, ngành cấp trên và Chỉ thị 02 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý thu NSNN năm 2018. Chính nhờ có sự chủ động, nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, cộng thêm những khởi sắc tích cực trog hoạt động SXKD của DN, người dân nên kết quả thu ngân sách do cơ quan thuế thực hiện đã đạt 3.184,5 tỷ đồng, bằng hơn 20% dự toán cả năm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 3.072 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ (riêng trong tháng 02/2018 thu 1.690 tỷ đồng).
 
Trong đó, thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh được 2.365 tỷ đồng, đạt gần 22% dự toán, tăng 15%  so với cùng kỳ năm 2017. Riêng Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải đóng góp 2.060 tỷ đồng (chiếm 87% số thu của lĩnh vực này). Trong đó, hai công ty KIA và Mazda của Trường Hải trong tháng 2 đã nộp ngân sách 1.190 tỷ đồng, tăng 481 tỷ đồng so với tháng 1. Bên cạnh đó, với 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017 (từ 12% trở lên), dự báo thu ngân sách quý I/2018 sẽ có tạo tiền đề khả quan.
 
Tuy nhiên, để phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018, Cục Thuế đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị. Theo đó, đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán giao 5%, tỷ lệ nợ thuế đạt dưới mức 5% trên tổng thu ngân sách; đồng thời thực hiện tốt Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đổi mới phương thức làm việc, củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên nền tảng coi trọng xây dựng và gìn giữ các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”
Văn Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật