Đề nghị bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(TCT Online) - Theo VCCI, ngoài 22 nhóm ngành kinh tế sẽ được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế do chịu thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 đã được đề cập tại dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến thì cần bổ sung một số nhóm đối tượng cũng đang chịu sự tác động rất lớn của dịch bệnh. 

 

Cục Thuế Quảng Nam tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong mùa quyết toán thuế

(TCT online) - Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Nam và của Tổng cục thuế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Cục trưởng Ngô Bốn lại tiếp tục phát đi thông báo (số 1798/TB-CT ngày 16/3/2020) gửi các đơn vị thuộc/trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để mùa quyết toán thuế bảo đảm an toàn.

Hoàn thiện chính sách quản lý thuế theo hướng bao quát các nguồn thu

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 276/QĐ-BTC phê duyệt đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN giai đoạn 2020-2025. 

Yên Bái triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

(TCT online) - Nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế là hộ cá thể, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế Yên Bái yêu cầu các phòng chuyên môn, chi cục thuế các huyện, khu vực, thành phố tổ chức thực hiện, triển khai một số biện pháp cụ thể, thiết thực.
 

Đảng bộ Cục Thuế Quảng Bình kiện toàn tổ chức để gia tăng nội lực

(TCT online) - Theo đánh giá của Cục Thuế Quảng Bình, việc chuyển tổ chức đảng của các chi cục thuế từ trực thuộc các huyện, thị, thành ủy về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tạo chuyển biến căn bản trong việc thống nhất quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo... qua đó, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.
 

Sửa đổi quy chế chi trả tiền lương của các đơn vị sự nghiệp công

(TCT Online) - Sau 2 lần lấy ý kiến, Bộ Tài chính tiếp tục sửa đổi, bổ sung dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế chi trả tiền lương của các ĐVSNCL.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

(TCT online) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 90/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực.