Triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ thuế

(TCT Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 19/3 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN (Nghị quyết xử lý nợ).

 

Cục Thuế Phú Yên tạo điều kiện thuận lợi cho DN quyết toán thuế trong mùa dịch Covid

(TCT-online) Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế năm 2019, từ ngày 01/3 đến 30/3, Cục Thuế Phú Yên đã triển khai “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế” trong toàn ngành. Tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, năm nay, Cục Thuế không tổ chức các hội nghị tập huấn mà tập trung hỗ trợ qua điện thoại và qua website của Cục Thuế tại địa chỉ http://phuyen.gdt.gov.vn. 
 

Tạm đình chỉ công tác đối với công chức Thanh Hóa nhận tiền DN

(TCT-online) Ngày 19/3/2020, ngay sau khi nhận được thông tin Công an Tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Đính Trưởng phòng Tổng hợp-Dự toán-Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa khi đang nhận tiền của DN trên địa bàn huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để nắm thông tin vụ việc, có biện pháp xử lý theo đúng quy định và báo cáo Tổng cục Thuế.
 

Chủ động nhiều giải pháp giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến tài chính- NSNN

(TCT Online) - Để chủ động phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, bên cạnh việc rà soát đề xuất hỗ trợ miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí và giãn thời hạn nộp thuế cho các DN, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC (Chỉ thị 02), trong đó nhấn mạnh 7 giải pháp để giảm thiểu tác động đến công tác tài chính NSNN.

Đề nghị bổ sung đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

(TCT Online) - Theo VCCI, ngoài 22 nhóm ngành kinh tế sẽ được hưởng chính sách gia hạn nộp thuế do chịu thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19 đã được đề cập tại dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến thì cần bổ sung một số nhóm đối tượng cũng đang chịu sự tác động rất lớn của dịch bệnh. 

Cục Thuế Quảng Nam tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong mùa quyết toán thuế

(TCT online) - Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Nam và của Tổng cục thuế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra; Cục trưởng Ngô Bốn lại tiếp tục phát đi thông báo (số 1798/TB-CT ngày 16/3/2020) gửi các đơn vị thuộc/trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để mùa quyết toán thuế bảo đảm an toàn.

Hoàn thiện chính sách quản lý thuế theo hướng bao quát các nguồn thu

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 276/QĐ-BTC phê duyệt đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN giai đoạn 2020-2025.