Ngành thuế Quảng Ngãi dấu ấn hành trình 30 năm

(TCT online) - Ngày 1/1/1990, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Nghị định số 281/HĐBT về việc thành lập hệ thống thuế nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Theo đó, ngành thuế hợp nhất 3 tổ chức thu từ TW đến địa phương gồm Cục Thu quốc doanh, Cục Thuế công thương nghiệp và Cục Thuế nông nghiệp. Ở trung ương có Tổng cục Thuế, ở các tỉnh, TP có Cục Thuế… Đây là dấu mốc đầu tiên về cải cách bộ máy hệ thống thuế, mở ra trang mới trong lịch sử phát triển của ngành thuế Việt Nam.
 

Thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ và hiện đại hóa hệ thống thuế

(TCT online) Căn cứ theo Quyết định số 652/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đầu tư dự án “hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Quỹ chính sách và nguồn nhân lực Nhật Bản viện trợ không hoàn lại và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), ngày 26/6, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định 716/QĐ-TCT về việc thành lập Ban Quản lý dự án hỗ trợ và hiện đại hóa hệ thống thuế (Ban Quản lý dự án RARS).  

Cục Thuế TP HCM tập huấn chính sách thuế mới cho DN mới thành lập

(TCT online) - Ngày 27/6, Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn về chính sách thuế mới và những điểm cần lưu ý đối với doanh nghiệp (DN) mới thành lập, giúp DN nắm bắt, cập nhật những quy định mới, hạn chế sai sót trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh. 

Nghệ An thu ngân sách đạt 59% dự toán

Cục Thuế Bắc Giang phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% dự toán

(TCT online) - Mục tiêu này vừa được Cục Thuế Bắc Giang đưa ra sau những kết quả thu ngân sách rất khả quan trong 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng đầu năm, Hà Nội thu ngân sách ước đạt 50,5% dự toán

(TCT online) - Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn Hà Nội ước thực hiện đạt 124.100 tỷ đồng, bằng 50,5% dự toán và tăng 13,7% so với cùng kỳ 2018. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách có sự tăng trưởng, trong đó thu từ hoạt động SXKD tăng trưởng khá bền vững với mức bình quân 16,1%. 

Sau hợp nhất, Lạng Sơn cắt giảm 5 chi cục thuế

(TCT online) Ngày 21/6, Tổng cục Thuế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.