Cục Thuế Hà Nội: thu ngân sách đã đạt 69,9% dự toán

(TCT online) - Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 9 tháng đầu năm ước đạt 171.600 tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ dầu, tiền sử dụng đất, thu từ xổ số ước đạt trên 157.000 tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 25,2% so với cùng kỳ.
 

Cục Thuế Phú Thọ tuyên dương người nộp thuế

(TCT onlien) - Ngày 19/9/2019, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 123 doanh nghiệp (DN), cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. 

Cục Thuế Bình Dương hợp nhất 6 chi cục thuế thành 2 chi cục thuế khu vực

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy  hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,  ngày 28/8/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-BTC hợp nhất các chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương thành chi cục thuế khu vực. 

Cục Thuế TP HCM tập huấn mở rộng về hóa đơn điện tử cho DN

(TCT online) - Ngày 19/9, Cục Thuế TP HCM tổ chức tập huấn mở rộng về sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) và nêu lên những điểm mới trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP cho các DN trên địa bàn.

Yên Bái tuyên dương 98 người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2018

(TCT online) Sáng 18/9/2019, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
 

Thái Nguyên thu ngân sách 8 tháng đạt 7.732 tỷ đồng

(TCT online) Theo báo cáo của Cục Thuế Thái Nguyên, tổng thu ngân sách 8 tháng trên địa bàn đạt 7.732 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu ngân sách đạt 6.705 tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán được giao và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.