Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: ngân sách nhà nước sẽ có lợi

Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp: ngân sách nhà nước sẽ có lợi

(TCT online) - Tại phiên làm việc của Quốc hội về dự thảo Luật DN sửa đổi diễn ra ngày 20/11, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi một số vấn đề cốt lõi, nhất là việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh, sửa đổi quy định về DNNN.

 

 

Doanh nghiệp –Thị trường
Thị trường Chứng khoán
(TCT online) -  Phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, thị trường tăng hồi nhẹ đầu giờ sáng, tuy nhiên khối lượng thấp cho thấy đây chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật ngắn trong khi xu hướng giảm ngắn hạn đang quá mạnh. Gần ...
Chinh sách mới